Uczestnictwo w organizacjach i projektach

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Specjalistów Ochrony Środowiska, od 2010 r.
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (2011-2014)
 • Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka - Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, od 2012 r.
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Oddział Południowo-Wschodni w Rzeszowie, od 2013 r.
 • Stowarzyszenie Wschodni Klaster Komunalny w Leżajsku (2014-2017)

Zrealizowane projekty badawcze:                                          

 • Nowe metody i technologie w zakresie monitoringu i ochrony środowiska. DS.BT.18.001, 2018-2019 r.
 • Opracowanie innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym do nowych lub modernizowanych osadników. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR 2015. Umowa nr POIR.01.01.01-00-0,286/15-00. 2016-2018 r. Stanowisko: konsultant zespołu badawczego – ekspert w dziedzinie inżynieria środowiska i specjalizacji w zakresie stosowania innowacyjnych rozwiązań technologii ścieków.
 • Analiza możliwości zastosowania popiołów ze spalania biomasy w gospodarce osadami ściekowymi. DS./M.BT.17.003. 2017 r.
 • Innowacyjne technologie w ochronie wód i gospodarce odpadami. U-699/DS. 2016-2017 r.
 • Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska. U-547/DS. 2014-2015 r.
 • Innowacyjne technologie oczyszczania ścieków i zarządzanie ekosystemami wodnymi. Nr U-8602/DS. 2012-2013 r.
 • Zrównoważony rozwój i nowe technologie w inżynierii środowiska. Nr U-7967/DS. 2010-2012 r.
 • Inżynieria ochrony ekosystemów wodnych. Nr U-7133/DS. 2007-2010 r.
 • Emisja węglowych gazów szklarniowych z osadów dennych wybranych zbiorników zaporowych. Projekt badawczy własny nr rej. N N305 077836. 2009 – 2012 r.
 • Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej. Nowe preparaty biotechnologiczne i chemiczne dla znaczącego zmniejszenia odorów w procesach utylizacji i składowania odpadów powstających na oczyszczalniach ścieków. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN-5/2/2006. 2007 – 2010 r.

  Inne prace badawcze (m. in. dla przemysłu):

 • Opinia dotycząca kwalifikacji odpadu. Nr RB-U-19467, 2019 r., kierownik projektu.
 • Opinia techniczna w zakresie oceny dokumentacji kontraktowej pod względem zgodności przyjętych rozwiązań technologicznych z normami, warunkami technicznymi, standardami oraz poprawności instalacji technologicznej po zakończeniu montażu i rozruchu oraz w okresie użytkowania obiektu w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu”, którego Inwestorem jest Gmina Paradyż. Nr RB-U-19367, 2019 r., kierownik projektu
 • Doradztwo technologiczne w zakresie poprawy parametrów wytwarzanego w zakładzie przemysłowym odpadu o kodzie 16 10 02. Nr RB-U-19147, 2019 r., kierownik projektu
 • Badania emisji zanieczyszczeń z biofiltrów powietrza w oczyszczalniach ścieków. Nr RB-U-19146, 2019 r., kierownik projektu
 • Eliminacja uciążliwości odorowej oczyszczalni ścieków w Łące i Nowej Wsi. Nr RB-U-17259, 2017-2018 r., wykonawca
 • Usuwanie związków biogennych w oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Nr RB-U-17260, 2017-2018 r., wykonawca
 • Wykonanie prób wytrącania farb wodorozcieńczalnych ze ścieków (10 prób). Nr RB-U-17332, 2017 r., wykonawca
 • Testy na odwadnialność osadu pokoagulacyjnego z uzdatniania wody. Nr RB-U-15168, 2015 r., wykonawca
 • Badanie osadów pokoagulacyjnych z uzdatniania wody. Nr RB-U-15167, 2015 r., kierownik projektu
 • Badania odwadnialności osadu pokoagulacyjnego z uzdatniania wody. Nr RB-U-15147, 2015 r., kierownik projektu

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję