Publikacje

Dorobek naukowo – badawczy (ujęcie liczbowe):

Rodzaj

Przed uzyskaniem

stopnia doktora 

Po uzyskaniu

stopnia doktora 

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej zastosowane w praktyce (opracowania niepublikowane)

7

46

Zgłoszenia patentowe krajowe (międzynarodowe)

1

16 (2)

Patenty

1

4

Wzory użytkowe

0

3

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

5

11

Materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science i Scopus

0

8

Artykuły w czasopismach krajowych

19

48

Monografie

0

2

Rozdziały w recenzowanych monografiach o zasięgu krajowym

5

15

Rozdziały w recenzowanych monografiach o zasięgu międzynarodowym

0

2

Inne artykuły

5

8

Inne opracowania

1

0

Referaty na konferencjach międzynarodowych

16

18

Referaty na konferencjach krajowych

25

39

Publikacje poza naukowe

22

30

768px-orcid_id.jpg gosc.png blue_white_shadow.png    rege.png  rese2.pngscopus.jpg

Dorobek naukowo – badawczy po uzyskaniu stopnia doktora (od 2014 r.)

Patenty:

 1. Masłoń A., (2020). „Dekanter pływający”. Patent UP RP Nr 235162 z dnia 1 czerwca 2020 r. (zgłoszenie patentowe Nr P.426440 z dnia 25 lipca 2018 r.)
 2. Masłoń A., Czarnota J., (2020). „Zbiornik ścieków oczyszczonych”. Patent UP RP Nr 234945 z dnia 18 maja 2020 r.(zgłoszenie patentowe Nr P.426087 z dnia 27 czerwca 2018 r.)
 3. Grabas M., Masłoń A., Koszelnik P., Litwicki T., Wysakowski Z., (2019). „Osadnik ściekowy radialny”. Patent UP RP Nr 232485 z dnia 27 czerwca 2019 r. (zgłoszenie patentowe Nr P.409391 z dnia 8 września 2014 r.)
 4. Masłoń A., Trzepieciński T., (2019). „Urządzenie pływające do grawitacyjnego odprowadzania cieczy, zwłaszcza ścieków”. Patent UP RP Nr 232373 z dnia 14 czerwca 2019 r. (zgłoszenie patentowe Nr P.420874 z dnia 16 marca 2017 r.)

Wzory użytkowe:

 1. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2018). Wzór użytkowy Nr RWU.070000 z dnia 12 czerwca 2018 r. „Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie zawieszenia”.
 2. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2018). Wzór użytkowy Nr RWU.070001 z dnia 12 czerwca 2018 r. „Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie zawieszenia”.
 3. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2018). Wzór użytkowy Nr RWU.069657 z dnia 9 stycznia 2018 r. „Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie zawieszenia”.

 

Zgłoszenia patentowe krajowe:

 1. Ożóg J., Cieślak R., Masłoń A., (2020). Zgłoszenie patentowe Nr P.432786 z dnia 31 stycznia 2020 r. „Urządzenie i sposób biologicznego oczyszczania ścieków”.
 2. Masłoń A., Czarnota J., (2019). Zgłoszenie patentowe Nr P.430707 z dnia 24 lipca 2019 r. „Urządzenie do oczyszczania ścieków oraz sposób oczyszczania ścieków z wykorzystaniem tego urządzenia”.
 3. Masłoń A., (2019). Zgłoszenie patentowe Nr P.430098 z dnia 31 maja 2019 r. „Ruszt do doprowadzania cieczy do zbiornika, zwłaszcza doprowadzania ścieków do zbiornika o zmiennym zwierciadle cieczy”.
 4. Masłoń A., (2019). Zgłoszenie patentowe Nr P.428907 z dnia 13 lutego 2019 r. „Dekanter pływający oraz sposób odprowadzania cieczy z wykorzystaniem dekantera pływającego”.
 5. Masłoń A., (2019). Zgłoszenie patentowe Nr P.428582 z dnia 15 stycznia 2019 r. „Urządzenie do oczyszczania ścieków i sposób oczyszczania ścieków”.
 6. Masłoń A., (2018). Zgłoszenie patentowe Nr P.428146 z dnia 12 grudnia 2018 r. „Urządzenie do oczyszczania ścieków i sposób oczyszczania ścieków”.
 7. Chmielowski K., Dacewicz E., Stachura T., Halecki T., Masłoń A., Tchórzewska-Cieślak B., (2018). Zgłoszenie patentowe Nr P.426992 z dnia 10 września 2018 r. „Urządzenie do przygotowywania wzbogaconego promieniami UV nadtlenku wodoru”.
 8. Czarnota J., Masłoń A., (2018). Zgłoszenie patentowe Nr P.426443 z dnia 25 lipca 2018 r. „Sposób oczyszczania ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym”.
 9. Masłoń A., (2018). Zgłoszenie patentowe Nr P.426440 z dnia 25 lipca 2018 r. „Dekanter pływający”.
 10. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2018). Zgłoszenie patentowe Nr 426407 z dnia 23 lipca 2018 r. „Nawóz popiołowo-osadowy”.
 11. Masłoń A., Czarnota J., (2018). Zgłoszenie patentowe Nr P.426086 z dnia 27 czerwca 2018 r. „Zbiornik ścieków oczyszczonych”.
 12. Masłoń A., Czarnota J., (2018). Zgłoszenie patentowe Nr P.426087 z dnia 27 czerwca 2018 r. „Zbiornik ścieków oczyszczonych”.
 13. Masłoń A., Trzepieciński T., (2017). Zgłoszenie patentowe Nr P.420874 z dnia 16 marca 2017 r. „Urządzenie pływające do grawitacyjnego odprowadzania cieczy, zwłaszcza ścieków”.
 14. Masłoń A., (2015). Zgłoszenie patentowe Nr 413781 z dnia 1 września 2015 r. „Kurtynowe złoże biologiczne”.
 15. Masłoń A., (2015). Zgłoszenie patentowe Nr 413782 z dnia 1 września 2015 r. „Siatkowe złoże biologiczne”.
 16. Grabas M., Masłoń A., Koszelnik P., Litwicki T., Wysakowski Z., (2014). Zgłoszenie patentowe Nr P-409391 z dnia 8 września 2014 r. „Osadnik ściekowy radialny”.

Zgłoszenia patentowe międzynarodowe:

 1. Masłoń A., (2015). Międzynarodowe zgłoszenie patentowe w ramach PCT, 23 September 2015, “Curtain biological filter”, PCT application number: PCT/PL2015/050047
 2. Masłoń A., (2015). Międzynarodowe zgłoszenie patentowe w ramach PCT, 23 September 2015, “Mesh biological filter”, PCT application number: PCT/PL2015/050048

 

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 1. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2020). The Use of Wood Biomass Ash in Sewage Sludge Treatment in Terms of Its Agricultural Utilization. Waste and Biomass Valorization 11, 753-768. https://doi.org/10.1007/s12649-018-0518-0
 2. Masłoń A., Czarnota J., (2020). Efficiency of brick dust and powdered ceramsite in the phosphorus removal from wastewater. Journal of Ecological Engineering, 21(2), 63-71. https://doi.org/10.12911/22998993/116346
 3. Czarnota J., Masłoń A., Zdeb M., Łagód G., (2020). The impact of different powdered mineral materials on selected properties of aerobic granular sludge. Molecules, 25, 386, doi:10.3390/molecules25020386.
 4. Czarnota J., Masłoń A., (2019). Evaluation of the effectiveness of a wastewater treatment plant with MBBR technology. Rocznik Ochrona Środowiska 21(2), 906-925.
 5. Czarnota J., Masłoń A., (2019). Biogranulation and Physical Properties of Aerobic Granules in Reactors at Low Organic Loading Rate and with Powdered Ceramsite Added. Journal of Ecological Engineering, 20(9), 202-210. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/112489
 6. Masłoń A., Opaliński I., (2019). The possibility of using Portland cement to improve the sedimentation properties of activated sludge. Desalination and Water Treatment 155, 154-154. https://doi.org/5004/dwt.2019.24065
 7. Masłoń A., Tomaszek J.A., Zamorska J., Zdeb M., Piech A., Opaliński I., Jurczyk Ł., (2019). The impact of powdered keramsite on activated sludge and wastewater treatment in a sequencing batch reactor. Journal of Environmental Management 237, 305-312. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.035
 8. Wójcik M., Stachowicz F., Trzepieciński T, Masłoń A., Opaliński I., (2018). Possibility of recycling the biomass ashes in sewage sludge management. Archives of Environmental Protection, 44, 3, 51-57.
 9. Masłoń A., Opaliński I., (2017). Zastosowanie osadów potechnologicznych z uzdatniania wody do poprawy właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 19, 745-759.
 10. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2016). Application of a biopreparation with cultures of effective microorganisms to the processing of wastewater sludge on a semi-industrial scale. Environment Protection Engineering, Vol. 42, no. 1, 33-44.
 11. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2015). A study on the use of the BioBall® as a biofilm carrier in a sequencing batch reactor. Bioresource Technology 196, 577-585.

Materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science i Scopus:

 1. Masłoń A., (2020). An Analysis of Sewage Sludge and Biogas Production at the Zamość WWTP. In: Blikharskyy Z., Koszelnik P., Mesaros P. (eds) Proceedings of CEE 2019. CEE 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 47.. pp. 291-298. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27011-7_37
 2. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2019). Experimental Research of Sewage Sludge Conditioning with The Use of Selected Biomass Ashes, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, 214, s. 1-10. DOI: 10.1088/1755-1315/214/1/012020.
 3. Czarnota J., Masłoń A., Zdeb M., (2018). Powdered keramsite as unconventional method of AGS technology support in GSBR reactor with minimum-optimum. E3S Web of Conferences, 44, 00024, DOI: 1051/e3sconf/20184400024
 4. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2018). Sewage sludge conditioning with the application of ash from biomass-fired power plant. E3S Web of Conferences, 30, 03005, DOI: 1051/e3sconf/20183003005
 5. Masłoń A., (2017). Analysis of energy consumption at the Rzeszów Wastewater Treatment Plant. E3S Web of Conferences, Vol. 22, 00115, DOI: 10.1051/e3sconf/20172200115.
 6. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). The application of biomass ashes for improvement of sewage sludge dewatering. E3S Web of Conferences, Vol. 17, 00100, DOI: 10.1051/e3sconf/20171700100
 7. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2017). Effect of chemical coagulants on the sedimentation properties of activated sludge, 109-114. [in:] Pawłowska M., Pawłowski L., (eds) Environmental Engineering V. CRC Press, Taylor&Francis Group, London.
 8. Stachowicz F., Trzepieciński T., Wójcik M., Masłoń A., Niemiec W., Piech A., (2016). Agricultural utilisation of municipal sludge in willow plantation. E3S Web of Conferences, Vol. 10, 00088, 1-6. DOI: 10.1051/e3conf/20161000088.

 

Artykuły w czasopismach krajowych:

 1. Szczyrba P., Masłoń A., Czarnota J., Olszewski K., (2020). Analiza gospodarki osadowej i biogazowo-energetycznej w oczyszczalni ścieków w Opolu. Inżynieria Ekologiczna, 21(2), 26-34.
 2. Czarnota J., Masłoń A., (2020). Nawozy organiczne i organiczno-mineralne wytwarzane na bazie komunalnych osadów ściekowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 4, 14-18. DOI: 10.15199/17.2020.4.3
 3. Pintal R., Masłoń A., (2019). Charakterystyka dopływu ścieków do oczyszczalni w Harasiukach. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 10, 324-327. DOI: 10.15199/17.2019.10.3.
 4. Masłoń A., (2019). Zastosowanie mieszadeł eżektorowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych. Forum Eksploatatora, 2(101), 32-40.
 5. Szczyrba P., Masłoń A., (2019). Analiza nierównomierności dopływu ścieków do oczyszczalni w Rzeszowie. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 3, 90-94. DOI: 10.15199/17.2019.3.3
 6. Masłoń A., (2019). Zastosowanie aeratorów strumienicowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych. Forum Eksploatatora, 1(100), 40-47.
 7. Masłoń A., Wójcik M., Chmielowski K., (2018). Efficient use of energy in wastewater treatment plants. Energy Policy Studies 1(2), 12-26.
 8. Wójcik M., Masłoń A., (2018). Nowe kierunki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Forum Eksploatatora, 5 (98), 42-49.
 9. Koc-Jurczyk J., Jurczyk Ł., Masłoń A., (2018). Wpływ pH na efektywność pogłębionego utleniania koncentratu odcieków składowiskowych po odwróconej osmozie. Technologia Wody, 2 (58), 35-40.
 10. Orchowski M., Masłoń A., Heidrich Z., (2018). Energochłonność oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2, 68-73. DOI: 10.15199/17.2018.2.6
 11. Szczepaniec M., Masłoń A., (2018). Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Przedmieściu Czudeckim. Forum Eksploatatora, 1(94), 14-18.
 12. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Ecological and economic aspects of the application of sewage sludge in energetic plant plantations – a SWOT analysis. Civil and Environmental Engineerings Reports 27(4), 157-168.
 13. Masłoń A., (2017). Energochłonność wybranych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w południowo-wschodniej Polsce. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 20(3), 331-342. DOI: 10.17512/ios.2017.3.5
 14. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Ocena skuteczności metody mechanicznego kondycjonowania osadów ściekowych z zastosowaniem popiołów ze spalania biomasy. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 20(3), 295-304. DOI: 10.17512/ios.2017.3.2
 15. Masłoń A., (2017). Hydrauliczne warunki pracy sekwencyjnego reaktora porcjowego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 12, 496-500. DOI: 10.15199/17.2017.12.6
 16. Masłoń A., Czarnota J., (2017). Problematyka ścieków z myjni samochodowych odprowadzanych do oczyszczalni. Forum Eksploatatora, 6(93), 50-55.
 17. Masłoń A., (2017). Analiza nierównomierności dopływu ścieków do miejskiej oczyszczalni w Zamościu. Polish Journal for Sustainable Development, 21(1), 41-48.
 18. Masłoń A., (2017). Dynamika dopływu ścieków do oczyszczalni w aspekcie funkcjonowania sekwencyjnych reaktorów porcjowych. Instal, 10, 57-62.
 19. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). The Possibility of Sewage Sludge Conditioning and Dewatering with the Use of Biomass Ashes. Inżynieria i Ochrona Środowiska 20(2), 153-164.
 20. Wójcik M., Masłoń A., (2017). Analiza efektywności zastosowania komunalnych osadów ściekowych na plantacji roślin energetycznych. Forum Eksploatatora, 4(91), 52-57.
 21. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Możliwość wykorzystania popiołów lotnych w celu poprawy odwadniania osadów ściekowych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury t. XXXIV, z. 64 (1/17), 377-393.
 22. Czarnota J., Grabas M., Masłoń A., Tomaszek J.A., (2017). Zwiększanie efektywności metod biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Technologia Wody, 1(51), 45-53.
 23. Heidrich Z., Masłoń A., (2017). Oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie przed i po modernizacji – efekt oczyszczania. Forum Eksploatatora, 1(88), 32-37.
 24. Masłoń A., Tendera K., (2017). Gospodarka osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków Rzeszów. Forum Eksploatatora, 1(88), 38-45.
 25. Masłoń A., (2016). Usuwanie fosforu z roztworów wodnych za pomocą mleka cementowego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 12, 457-461.
 26. Wójcik M., Stachowicz M., Masłoń A., (2016). Techniczne aspekty przyrodniczego stosowania osadów ściekowych. Forum Eksploatatora, 6(87), 36-43.
 27. Czarnota J., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2016). Zastosowanie substancji pylistych w technologii tlenowego osadu granulowanego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 12, 407-412. DOI: 10.15199/17.2016.11.3
 28. Masłoń A., Czarnota J., (2016). Charakterystyka komunalnych osadów ściekowych w aspekcie ich wykorzystania nawozowego. Forum Eksploatatora, 5(86), 50-55.
 29. Krupicz A., Masłoń A., (2016). Zmienność ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t. XXXIII, z. 63 (2/I/16), s. 101-114.
 30. Biskup B., Masłoń A., (2016). Bilans ilościowo-jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni dla miasta Sanoka. Forum Eksploatatora, 3 (84), 18-23.
 31. Masłoń A., Kokosa M., (2016). Efektywność miejskiej oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu po odbudowie i modernizacji popowodziowej. Gospodarka Wodna, 4(808), 110-115.
 32. Masłoń A., (2016). Suplementy dla osadu czynnego. Zapobieganie spienianiu i pęcznieniu. Kierunek WOD-KAN, 1(630), 46-51.
 33. Masłoń A., (2015). Efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przy zmiennych warunkach obciążenia substratowego i hydraulicznego miejskiej oczyszczalni. Forum Eksploatatora, 6(81), 45-51.
 34. Czarnota J., Masłoń A., (2015). Analiza efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków w Nisku. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t. XXXII, z. 62(3/I/15), 75-86.
 35. Masłoń A., (2015). Ocena wpływu pylistego keramzytu na pojemność cieplną w komorze osadu czynnego. Instal, 10(366), 80-85.
 36. Masłoń A., (2015). Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym. Rynek Instalacyjny, 10, 69-73.
 37. Masłoń A., (2015). Surowiec z osadów. Kierunek WODKAN, 3 (613), 60-67.
 38. Masłoń A., (2015). Dualny system oczyszczania ścieków komunalnych w Gorlicach. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 8, 295-300.
 39. Masłoń A., Pazdro S., Mroczek W., (2015). Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków w Mielcu. Forum Eksploatatora, 4(79), 47-54.
 40. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2015). Wpływ pylistego keramzytu pylistego na biologiczne oczyszczanie ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym. Technologia Wody, 4(42), 58-65.
 41. Masłoń A., Tomaszek J.A., Opaliński I., Piech A., (2015). Właściwości fizykochemiczne pylistej formy keramzytu w aspekcie wspomagania usuwania fosforu ze ścieków. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 106-108.
 42. Łagożny P., Maj K., Masłoń A., (2015). Technological efficiency of the wastewater treatment plant in Krosno. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 17, 2, 113-122.
 43. Maj K., Masłoń A., (2015). Wieloparametryczna ocena efektywności oczyszczalni ścieków w Rzeszowie przed modernizacją. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury t. XXXII, z. 62(1/15), 299-315.
 44. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2015). Oczyszczanie z keramzytem. Kierunek WODKAN, 2 (608), 81-85.
 45. Masłoń A., (2015). Wpływ materiałów pylistych na poprawę właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego. Instal, 4, 51-55.
 46. Ilba E., Masłoń A., Tomaszek J.A., Kutwicka A., (2014). Ocena zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych z miejskiej oczyszczalni w Przemyślu w aspekcie wykorzystania ich w rolnictwie. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. T. XXXI, z. 61 (1/14), 55-65.
 47. Masłoń A., (2014). Evaluation of the effectiveness of wastewater treatment plant in Jasło under different hydraulic loading. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 16, 2, 57-66.
 48. Masłoń A., (2014). Charakterystyka jednostkowych dobowych ilości ścieków bytowo-gospodarczych w województwie podkarpackim. Technologia Wody, 2, 34-38.

 

Monografie, pozycje książkowe:

 1. Masłoń A., (2017). Woda w przyrodzie, technice i życiu człowieka (red.). Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa.
 2. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2017). Sekwencyjne reaktory porcjowe. Podstawy technologii, zasady projektowania i przykłady zastosowań. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa.

 

Rozdziały w recenzowanych monografiach o zasięgu krajowym:

 1. Kryczyk M., Masłoń A., (2019). Nielegalne składowiska odpadów jako źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego, 69-83. [w:] Krupa J., Szpara K., Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 2. iskup B., Masłoń A., (2018). Analiza efektywności oczyszczalni ścieków typu SBR w Pruchniku, 163-177. [w:] Krupa J., Szpara K., Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 3. Wójcik M., Masłoń A., (2018). Potencjał wykorzystania ubocznych produktów spalania słomy na cele rolniczo-gospodarcze, 209-225. [w:] Krupa J., Szpara K., Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 4. Ferenc K., Masłoń A., (2017). Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Rzeszowie w aspekcie ochrony środowiska wodnego, 125-136. [w:] Masłoń A., (red.) Woda w przyrodzie, technice i życiu człowieka (red.). Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa.
 5. Czarnota J., Masłoń A., (2017). Aspekty ekologiczne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych, 39-59. [w:] Krupa J., Szpara K., (red) Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 6. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Analiza możliwości zagospodarowania osadów ściekowych w wybranych krajach – studium literatury, 7 -16 [w:] Czop M., Kajda-Szcześniak M., (red) Współczesne Problemy ochrony środowiska IV. Wydawnictwo Politechnika Śląska, Gliwice.
 7. Masłoń A., (2016). Indywidualne systemy oczyszczania ścieków stosowane w agroturystyce., s. 17-39. [w:] Krupa J., (red) Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 8. Niemiec W., Masłoń A., Piech A., (2016). Plantacja roślin energetycznych – przykład zrównoważonej gospodarki ściekowej na terenach niskozurbanizowanych, s. 49-70. [w:] Krupa J., (red) Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 9. Masłoń A., Wontor M., (2015). Bilans ilościowo-jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni, 91-101. [w:] Pikoń K., Czop M., (red.) Współczesne problemy ochrony środowiska II. Wydawnictwo Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice. ISBN 978-83-937255-9-5.
 10. Czarnota J., Tomaszek J., Zdeb M., Masłoń A., (2015). Modyfikacja klasycznego reaktora SBR w aspekcie formowania tlenowego osadu granulowanego, 123-133. [w:] Pikoń K., Czop M., (red.) Współczesne problemy ochrony środowiska II. Wydawnictwo Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice. ISBN 978-83-937255-9-5.
 11. Masłoń A., (2015). Ocena efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków Pogórza Dynowskiego, 99-119. [w:] Krupa J., (red.) Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 12. Kida M., Masłoń A., Koszelnik P., (2015). Analiza potencjalnego oddziaływania zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych na wody powierzchniowe, 121-135. [w:] Krupa J., (red.) Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 13. Ilba E., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2015). Możliwości rolniczego wykorzystania osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni województwa podkarpackiego, 137-148. [w:] Krupa J., (red.) Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 14. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2015). Wykorzystanie pylistego keramzytu do wspomagania technologii osadu czynnego, 65-84. [w:] Marczewska B., (red.) Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa.
 15. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2014). Możliwość stosowania przydomowych systemów oczyszczania ścieków w aspekcie uporządkowania gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim, s. 17-28. [w:] Krupa J., (red.) Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.

 

Rozdziały w recenzowanych monografiach o zasięgu międzynarodowym:

 1. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2015). The use of keramsite grains as a support material for the biofilm in moving bed technology, 59-71. [in:] Tomaszek J.A., Koszelnik P., (eds) Progress in Environmental Engineering. CRC Press, Taylor&Francis Group, London.
 2. Kida M., Masłoń A., Tomaszek J.A., Koszelnik P., (2015). The possibilities of limitation and elimination of activated sludge bulking, 35-49. [in:] Tomaszek J.A., Koszelnik P., (eds) Progress in Environmental Engineering. CRC Press, Taylor&Francis Group, London.

 

Inne artykuły:

 1. Jarząb M., Masłoń A., (2019). Oczyszczalnie hydrofitowe, a problem ścieków w zabudowie rozproszonej. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, 16, 17-21.
 2. Szczyrba P., Masłoń A., (2019). Nierównomierność dopływu ścieków. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, 16, 51-56.
 3. Jarząb M., Masłoń A., (2019). Odcieki ze składowisk odpadów. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, 15, 12-16.
 4. Biskup B., Masłoń A., (2016). Kompostowanie jako przykład zagospodarowania odpadów komunalnych. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, 11, 6-9.
 5. Bartman J., Ciąpała J., Masłoń A., (2014). Opracowanie gospodarki odpadami dla zakładu papierniczego. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akad. 2013/2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 65-74.
 6. Pikor S., Szczepańska B., Masłoń A., (2014). Gospodarka odpadami w odlewni metali nieżelaznych. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akad. 2013/2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 75-84.
 7. Kida M., Marut S., Masłoń A., (2014). Opracowanie gospodarki odpadami dla zakładu mleczarskiego. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akad. 2011/2012. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 309-321.
 8. Bednarek M., Rączka E., Masłoń A., (2014). Wermikompost – kompost przy udziale dżdżownic. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, 9, 63-65.

 

Referaty na konferencjach międzynarodowych:

 1. Masłoń A., Czarnota J., (2019). Biogas production from sewage sludge as an energy balance
  element of the wastewater treatment plant. VI International Scientific and Technical Conference “Pure Water. Fundamental, applied and industrial aspects” 14-15 November 2019, Kijów, Ukraina. Proceedings of conference, 46-48.
 2. Czarnota J., Masłoń A., (2019). The reasonability of using powdered mineral materials in aerobic granular sludge technology, VI International Scientific and Technical Conference “Pure Water. Fundamental, applied and industrial aspects” 14-15 November 2019, Kijów, Ukraina. Proceedings of conference, 30-32
 3. Masłoń A., (2019). An analysis of sewage sludge and biogas production at the Zamość WWTP. XVII International Scientific Conference Lviv-Košice-Rzeszów Current Issues of Civil and Environmental Engineering, 11-13 September 2019, Lwów, Ukraina.
 4. Masłoń A., Czarnota J., (2019). Efficiency of brick dust and powdered keramsite for phosphorus removal from wastewater. The International Scientific Conference 10th Forum of Ecological Engineering, 9-11 September 2019, Kazimierz Dolny, Polska. Book of abstracts, 89.
 5. Czarnota J., Masłoń A., Zdeb M., (2018). Powdered keramsite as unconventional method of AGS technology support in GSBR reactor with minimum-optimum OLR. X Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2018. 16-18 kwietnia 2018 r., Polanica-Zdrój.
 6. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Experimental research of sewage sludge conditioning with the use of selected biomass ashes. 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development SEED 2017. 14 – 17 November 2017, Krakow (Poland).
 7. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Ecological and economical aspects of the application of sewage sludge in energetic plant plantation – a SWOT analysis. III Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Zielona Góra, 12-13 października 2017 r.
 8. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Possibility of recycling of biomass ashes in sewage sludge management. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT Kraków, 14-15 września 2017 r.
 9. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Sewage sludge conditioning with the application of ash from biomass-fired power pla 1st Polish IWA Young Water Professionals Conference “Water, Wastewater and Energy in Smart Cities” Cracow 2017. 12-13 September 2017.
 10. Masłoń A., (2017) Analysis of energy consumption at the Rzeszów Wastewater Treatment Plant. International conference on advances in energy systems and environmental engineering (ASEE17). 2-5 July, 2017. Wrocław, Polska.
 11. Stachowicz F., Wójcik M., Trzepieciński T., Masłoń A., (2017). The cost-effectiveness analysis of biomass ashes application in sewage sludge management. 12th International Multidisciplinary Conference, May 24-26, 2017, Nyíregyháza, Węgry.
 12. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Zastosowanie popiołów ze spalania biomasy w aspekcie poprawy odwadnialności osadów ściekowych. IX Konferencja Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2017. 23-25 kwietnia 2017, Boguszów-Gorce, k. Wałbrzycha.
 13. Czarnota J., Masłoń A., (2017). Unconventional methods of support AGS technology. 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture “Young Scientist 2017”. Aprir 20-21 2017, Štrbské Pleso – High Tatras, Słowacja,
 14. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Recycling of ashes from biomass-combustion power plant in sewage sludge management. 9th International Symposium 'EXPRES 2017'. March 30 - April 01, 2017. Subotica, Serbia,
 15. Stachowicz F., Trzepieciński T., Wójcik M., Masłoń A., Niemiec W., Piech A., (2016). Agricultural utilization of municipal sludge in willow plantation. The International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development SEED 2016. May 17th – 19th 2016, Kraków, Polska. Book of abstracts, 178.
 16. Masłoń A., (2015). Wykorzystanie pylistego keramzytu do wspomagania technologii osadu czynnego. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce komunalnej”. Stalowa Wola, 2-3 czerwca 2015 r.
 17. Masłoń A., (2014). Rozważania na temat konieczności usuwania związków biogennych ze ścieków komunalnych w aspekcie ochrony odbiornika przed nadmiernym ładunkiem zanieczyszczeń. XV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna – Brzozów 2014 pt. „Walory przyrodnicze i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego”. Brzozów, 23-24 września 2014 r.
 18. Maj K., Masłoń A., (2014). Efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w miejskiej oczyszczalni w Rzeszowie. XXXIV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2014 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 29-30 maja 2014 r., Materiały konferencyjne s. 143-148.

 

Referaty na konferencjach krajowych:

 1. Dąbrowska S., Masłoń A., (2020). Strącanie chemiczne fosforanów na oczyszczalniach ścieków metodą ograniczenia eutrofizacji zbiorników wodnych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania Ochrony Środowiska”. Wrocław, 12-13 czerwca 2020 r., (konferencja online na platformie Cisco Webex)
 2. Jarząb M., Masłoń A., (2019). Efektywność wytwarzania biogazu z osadów ściekowych. Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych. Lublin, 14 grudnia 2019 r.
 3. Barłoga S., Masłoń A., (2019) Intensyfikacja produkcji biogazu w oczyszczalni ścieków. Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych.Lublin, 14 grudnia 2019 r. 
 4. Masłoń A., (2019). Innowacyjne rozwiązania na rzecz poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków. VI Konferencja Naukowo-techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów”. Częstochowa, 2-4 października 2019 r.
 5. Masłoń A., (2019). Nierównomierność dopływu ścieków, a praca sekwencyjnego reaktora porcjowego. Konferencja Techniczna pt. „Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach rozproszonych”. Rabka-Zdrój, 3-4 września 2019 r.
 6. Kryczyk M., Masłoń A., (2019). Biogazownia jako element zrównoważonej gospodarki odpadami Pogórza Dynowskiego. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”. Dynów, 23 maja 2019 r.
 7. Szczyrba P., Masłoń A., (2019). Osady ściekowe jako źródło energii w systemach gospodarki ściekowej. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ,,Nauka wciąga”. Rzeszów, 21 maja 2019 r.
 8. Kryczyk M., Masłoń A., (2019). Biogazownie jako narzędzie gospodarki odpadami. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ,,Nauka wciąga”. Rzeszów, 21 maja 2019 r.
 9. Czarnota J., Masłoń A., (2019). Tlenowy osad granulowany – energooszczędna technologia oczyszczania ścieków. IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, 1-2 kwietnia 2019 r.
 10. Szczyrba P., Masłoń A., (2019). Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków na cele energetyczne. IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, 1-2 kwietnia 2019 r.
 11. Kuśmierska G., Masłoń A., (2019). Kofermentacja osadów ściekowych jako źródło energii w oczyszczalni ścieków. IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, 1-2 kwietnia 2019 r.
 12. Pintal R., Masłoń A., (2019). Proces termicznej hydrolizy osadów ściekowych jako element intensyfikacji fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków. IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, 1-2 kwietnia 2019 r.
 13. Tymkiv O., Masłoń A., (2018). Obieg zamknięty wody i ścieków w mieście w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy dla odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami”. Rzeszów, 21 listopada 2018 r.
 14. Ferenc K., Masłoń A., (2018). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy dla odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami”. Rzeszów, 21 listopada 2018 r.
 15. Masłoń A., (2018). Ocena wpływu wybranych koagulantów na właściwości sedymentacyjne osadu czynnego. Seminarium pt. „Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Aplikacje w zakładach komunalnych i przemysłowych”. Arłamów, 19 - 21 września 2018 r. Materiały konferencyjne s. 129-142.
 16. Masłoń A., (2018). Efektywne wykorzystanie energii w oczyszczalni ścieków. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Energetyczne. Filary i perspektywa rozwoju. Rzeszów, 16-17 kwietnia 2018 r.
 17. Masłoń A., (2018). Zagospodarowanie osadów ściekowych w małych oczyszczalniach. Seminarium 2018. 25 lat historii oczyszczalni HABA. Grodzisk Wlkp., 16 marca 2018 r.
 18. Masłoń A.,(2017). Energochłonność wybranych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Polsce południowo-wschodniej. Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w Inżynierii Środowiska, Energetyce i Biotechnologii Środowiskowej”. Częstochowa-Hucisko, 19-21 czerwca 2017 r.
 19. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Ocena skuteczności kondycjonowania osadów ściekowych popiołami ze spalania biomasy. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzi dla Inżynierii Środowiska”. Warszawa, Politechnika Warszawska, 8-9 czerwca 2017 r.
 20. Biskup B., Masłoń A., (2017). Analiza efektywności oczyszczalni ścieków typu SBR w Pruchniku. XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”. Dubiecko – Winne-Podbukowina, 25 maja 2017 r.
 21. Masłoń A., (2017). Wykorzystanie osadów ściekowych do nawożenia plantacji energetycznych. Konferencja Techniczna pt. „Stabilizacja komunalnych osadów ściekowych oraz bilans energetyczny w systemach przeróbki osadów ściekowych”. Warszawa. 7-8 marca 2017 r.
 22. Heidrich Z., Masłoń A., (2016). Oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie przed i po modernizacji – efekt oczyszczania. Konferencja Techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Rzeszów”. Rzeszów, 14-15 listopada 2016 r.
 23. Masłoń A., (2016). Gospodarka osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Konferencja Techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Rzeszów”. Rzeszów, 14-15 listopada 2016 r.
 24. Masłoń A., (2016). Technologia SBR w oczyszczaniu ścieków komunalnych. Konferencja Techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Rzeszów”. Rzeszów, 14-15 listopada 2016 r.
 25. Czarnota J., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2016). Substancje pyliste w technologii tlenowego osadu granulowanego. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów”. Warszawa, 14 października 2016 r.
 26. Masłoń A., (2016). Usuwanie fosforu z roztworów wodnych za pomocą mleka cementowego. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów”. Warszawa, 14 października 2016 r.
 27. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2016). Recykling popiołów lotnych w aspekcie poprawy odwadnialności osadów ściekowych. II Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców. Rzeszów, 13-15 października 2016 r.
 28. Czarnota J., Masłoń A., (2016). Rola materiałów pylistych w biogranulacji osadu tlenowego. II Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców. Rzeszów, 13-15 października 2016 r.
 29. Czarnota J., Masłoń A., (2016). Aspekty ekologiczne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”. Babice, 9-10 czerwca 2016 r.
 30. Masłoń A., Tomaszek J., (2016). Effect of chemical coagulants on the sedimentation properties of activated sludge. V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska. Lublin, 29 maja – 1 czerwca 2016 r.
 31. Czarnota J., Masłoń A., (2016). Zastosowanie substancji pylistych w technologii tlenowego osadu granulowanego. VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 pt. „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Lublin, 12-13 marca 2016 r.
 32. Masłoń A., (2015). Rozwiązanie problemu małych oczyszczalni ścieków – ograniczenie pęcznienia i pienienia osadu czynnego w oczyszczalniach poprzez zastosowanie substancji pylistych. XVIII Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO 2015. Serock k. Warszawy, 17-18 listopada 2015 r. Materiały konferencyjne s. 60-61.
 33. Opaliński I., Masłoń A., (2015). Charakterystyka uziarnienia materiałów pylistych w aspekcie wspomagania technologii osadu czynnego. 8. Kongres Technologii Chemicznej „Surowce - energia - materiały”. Rzeszów, 30 sierpnia - 4 września 2015 r. Materiały kongresowe s. 151.
 34. Masłoń A., (2015). Indywidualne systemy oczyszczania ścieków stosowane w agroturystyce. XII Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Bachórz, 11-12 czerwca 2015 r.
 35. Niemiec W., Masłoń A., Piech A., (2015). Plantacja roślin energetycznych – przykład zrównoważonej gospodarki ściekowej na terenach niskozurbanizowanych. XII Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Bachórz, 11-12 czerwca 2015 r.
 36. Czarnota J., Tomaszek J.A., Zdeb M., Masłoń A., (2014). Modyfikacja klasycznego reaktora SBR w aspekcie formowania tlenowego osadu granulowanego. II Konferencja Naukowa pt. „Ochrona Środowiska i Energetyka”. Gliwice, 14 grudnia 2014 r.
 37. Masłoń A., Wontor M., (2014). Bilans ilościowo-jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni. II Konferencja Naukowa pt. „Ochrona Środowiska i Energetyka”. Gliwice, 14 grudnia 2014 r.
 38. Tomaszek J.A., Masłoń A., Ilba E., (2014). Możliwości rolniczego wykorzystania osadów ściekowych na terenie Pogórza Dynowskiego. XI Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Jabłonka, 12-13 czerwca 2014 r.
 39. Koszelnik P., Masłoń A., Kida M., (2014). Wpływ zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych na wody powierzchniowe Pogórza Dynowskiego. XI Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Jabłonka, 12-13 czerwca 2014 r.

Publikacja poza naukowe:

 1. Masłoń A., (2020). Technologia wody w filatelistyce. Technologia Wody 2(70), 70-77.
 2. Masłoń A., (2020). Nawóz organiczno-mineralny z osadów ściekowych. Forum Eksploatatora 2(107), 10.
 3. Masłoń A., (2019). Efektywność energetyczna w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Technologia Wody 6, 61.
 4. Masłoń A., (2019). O bezpieczeństwie energetycznym i gospodarce energetycznej w przedsiębiorstwach wod-kan. Forum Eksploatatora 3(102), 14-16.
 5. Masłoń A., (2019). Efektywność energetyczna w gospodarce wodnej i ściekowej. Instal 3(404), 23.
 6. Masłoń A., (2018). Studenci WBIŚiA laureatami konkursu Eko-Inspiracja 2017. Gazeta Politechniki, Nr 3-4 (291-292), 10.
 7. Masłoń A., (2018). Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno‑ściekowej”. Technologia Wody, 1, 6-7.
 8. Masłoń A., (2018). Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno‑ściekowej”. Forum Eksploatatora, 1 (94), 10-11.
 9. Masłoń A., (2017). Innowacje WOD-KAN 2017. Gazeta Politechniki, Nr 12 (288), 18.
 10. Masłoń A., (2017). Eko-Inspiracja 2016. Gazeta Politechniki, Nr 5-6 (281-282), 48.
 11. Masłoń A., (2017). Rzeszowski Dzień Wody. Gazeta Politechniki, Nr 5-6 (281-282), 23.
 12. Masłoń A., (2016). „Rzeszowski Dzień Wody” – konferencja o wodzie w Rzeszowie. Acta Balneologica, 1(143), 64-65.
 13. Masłoń A., (2016). Rzeszowski Dzień Wody. Technologia Wody, 2, 6-7.
 14. Masłoń A., (2016). Rzeszowski Dzień Wody w Politechnice Rzeszowskiej. Gazeta Politechniki, Nr 4 (268), 24-25.
 15. Masłoń A., (2016). Logo jakości powietrza dla naszego regionu. Gazeta Politechniki, Nr 1-2 (265-266), 15-16.
 16. Masłoń A., (2015). Kongres WOD-KAN-EKO w Serocku. Gazeta Politechniki, Nr 12 (264), 18-19.
 17. Masłoń A., (2015). O plantacji energetycznej – transfer wiedzy i technologii do praktyki w Dynowie. Gazeta Politechniki, Nr 12 (264), 22-23.
 18. Masłoń A., (2015). O innowacjach w gospodarce komunalnej. Gazeta Politechniki, Nr 9-10 (261-262), 23-24.
 19. Masłoń A., (2015). Fińskie reminiscencje – Kuopio - miasto w cieniu wieży Puijo. Gazeta Politechniki, Nr 3 (255), 22-23.
 20. Masłoń A., (2015). Promocja aktywności studenckiej na PRz. Gazeta Politechniki, Nr 1-2 (253-254), 29.
 21. Masłoń A., (2014). Wyróżnienie dla Politechniki. Gazeta Politechniki, Nr 12 (252), 12-13.
 22. Masłoń A., (2014). Konferencja ekologiczna w Brzozowie. Gazeta Politechniki, Nr 11 (251), 22.
 23. Ciupak A., Masłoń A., (2014). Forum Transgraniczne Burmistrzów we Lwowie. Gazeta Politechniki, Nr 9-10 (249-250), 31-32.
 24. Masłoń A., (2014). „Błękitny San” – konferencja w Jabłonce. Gazeta Politechniki, Nr 9-10 (249-250), 33-34.
 25. Masłoń A., (2014). O ochronie powietrza i osadach ściekowych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Gazeta Politechniki, Nr 9-10 (249-250), 34-35.
 26. Masłoń A., (2014). Sympozjum „AQUA 2014” w Płocku. Gazeta Politechniki, Nr 7-8 (247-248), 33-34.
 27. Masłoń A., (2014). Seminarium „odpadowe” na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Gazeta Politechniki, Nr 5-6 (245-246), 27-28.
 28. Masłoń A., (2014). Od kranu do rzeki… Gazeta Politechniki, Nr 5-6 (245-246), 30.
 29. Masłoń A., (2014). „Eko-Inspiracja 2013”. Gazeta Politechniki, Nr 3 (243), 20-21.
 30. Masłoń A., (2014). Razem dla środowiska. Gazeta Politechniki, Nr 1-2 (241-242), 21-22.

Dorobek naukowo – badawczy przed uzyskaniem stopnia doktora (2006-2013)

 

Patenty:

 1. Tomaszek J.A., Masłoń A., (2013). „Sposób wspomagania metody osadu czynnego w sekwencyjnym reaktorze porcjowym”. Patent UP RP Nr 213963 (zgłoszenie patentowe Nr P-391390 z dnia 31 maja 2010 r.)

Zgłoszenia patentowe:

 1. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2011). Zgłoszenie patentowe Nr P-396606 z dnia 11 października 2011 r. „Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie zawieszenia”.

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 1. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., Gruca – Rokosz R., (2011). Noxiousness of odours and properties of wastewater sludge processing with EM bio-preparation. Environment Protection Engineering. Vol. 37, No. 3: 17-25.
 2. Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J.A., Masłoń A., Leszczyńska J., (2009). Effectiveness of sludge processing with bio-preparation (EM-bio) and structural material. Environment Protection Engineering. Vol. 35, No. 2, 131-139.
 3. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Anaerobic ammonium nitrogen oxidation in DEAMOX process. Environment Protection Engineering. Vol. 35, No. 2, 123-130.
 4. Sutyła M., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2009). Anaerobic conversions of ammonium nitrogen in aquatic ecosystems. Environment Protection Engineering. Vol. 35, No. 2, 105-111.
 5. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2007). Deammonification process of sludge digester liquors in biofilm systems. Environment Protection Engineering. Vol. 33, No. 2, 175-182.

Artykuły w czasopismach krajowych:

 1. Masłoń A., Tomaszek J.A., Opaliński I., (2013). Badania nad poprawą właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego przy zastosowaniu mineralnych substancji pylistych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 12, 490-495.
 2. Masłoń A., Tomaszek J.A., Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Sokołowie Małopolskim. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. t. XXX, z. 60 (3/13), 193-207.
 3. Masłoń A., Tomaszek J.A., Ocena efektywności oczyszczalni ścieków w Lubaczowie. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. t. XXX, z. 60 (3/13), 209-222.
 4. Masłoń A., Kida M., (2012). Ocena efektywności oczyszczalni ścieków komunalnych w Janowie Lubelskim. Forum Eksploatatora, 6(63), 66-71.
 5. Koszelnik P., Masłoń A., (2012). Zasady ochrony wód i racjonalizacja gospodarki ściekowej w jednostkach osadniczych o wielkości poniżej 2000 RLM (2). Aura 5, 14-18.
 6. Koszelnik P., Masłoń A., (2012). Zasady ochrony wód i racjonalizacja gospodarki ściekowej w jednostkach osadniczych o wielkości poniżej 2000 RLM. Aura 4, 10-13.
 7. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2012). Kierunki zastosowania mineralnych materiałów pylistych w technologii osadu czynnego – studium literatury. Prace Naukowe Inżynieria Środowiska – Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska, 59, 5-23.
 8. Masłoń A., Kida M., (2012). Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Leżajsku przed modernizacją obiektu. Forum Eksploatatora, 1(58), 32-38.
 9. Masłoń A., Łuczyszyn J., (2011). Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Przemyślu po modernizacji i rozbudowie obiektu. Forum Eksploatatora 5(56), 68-72.
 10. Łuczyszyn J., Masłoń A., Tomaszek J.A., (2011). Anaerobowe oczyszczanie ścieków. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska.  Nr 276, z. 58: 171-187.
 11. Masłoń A., (2011). Ocena efektywności wybranych oczyszczalni ścieków typu SBR w Polsce południowo-wschodniej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska.  Nr 276, z. 58: 203-214.
 12. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2011). Zastosowanie sekwencyjnych reaktorów porcjowych do oczyszczania ścieków przemysłowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska.  Nr 276, z. 58: 215-246.
 13. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2010). Keramzyt w systemach oczyszczania ścieków. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska Nr 271, z. 57 (3/10), 85-98.
 14. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Zastosowanie technik membranowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych. Ekologia i Technika Vol. XVII, Nr 6, 303 -310.
 15. Sawiński K., Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Bereźnicy i Wołkowyjki w aspekcie zagrożenia eutrofizacją zbiorników zaporowych Solina – Myczkowce. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska Nr 268, z. 56, 101-110.
 16. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Przegląd literatury nowych rozwiązań technologicznych reaktorów sekwencyjnych z błoną biologiczną. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska Nr 268, z. 56, 67-85.
 17. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Oczyszczanie ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem ruchomym z porowatym nośnikiem biomasy. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 11, 31-35.
 18. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2008). Innowacyjne rozwiązania sekwencyjnych reaktorów porcjowych stosowane w oczyszczaniu ścieków. Inżynieria i Ochrona Środowiska. Tom 11, Nr 4, 431-453.
 19. Masłoń A., (2007). Ocena pracy miejskiej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej z uzasadnieniem jej modernizacji. Forum Eksploatatora 5(32), 37-39.

Rozdziały w recenzowanych monografiach o zasięgu krajowym:

 1. Masłoń A., Opaliński I., Tomaszek J.A., (2013). Wpływ wybranych mineralnych substancji pylistych na właściwości sedymentacyjne osadu czynnego, s. 186-195. [w:] Pikoń K., Stelmach S., (red) Współczesne problemy ochrony środowiska. Wyd. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice.
 2. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2013). Sekwencyjne reaktory porcjowe w oczyszczaniu ścieków, s. 43-61. [w:] Krupa J., (red) Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 3. Koszelnik P., Masłoń A., (2012). Problemy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 2000 RLM, s. 219-229. [w:] Krupa J., Soliński T., (red) Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 4. Masłoń A., (2011). Zastosowanie oczyszczalni ścieków SBR w aspekcie poprawy gospodarki ściekowej w regionach turystycznych, s. 275-298. [w:] Rak J.R., (red) Woda i surowce odnawialne a ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. A. Fastnachta w Brzozowie.
 5. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2010). Stosowanie biopreparatu EM-BIO w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej odpadów ściekowych, s. 479-502. [w:] Szynkowska M.I., Zwoździak J., (red) Współczesna problematyka odorów. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010.

Inne artykuły:

 1. Masłoń A., (2012). Keramzyt – innowacyjny materiał w ochronie środowiska. Kwartalnik Projektu Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. ISSN 2084-8544, 7, 4-5.
 2. Zeńko Ł., Masłoń A., (2008). Sekwencyjne reaktory porcjowe. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 2, 55-58.
 3. Weselak D., Masłoń A., (2008). Usuwanie azotu i fosforu ze ścieków komunalnych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 2, 59-62.
 4. Cich K., Masłoń A., (2007). Zbiorniki zaporowe. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 1, 49-53.
 5. Sutyła M., Tomaszek J.A., Masłoń A., Bartoszek L., (2007). Frakcjonowanie fosforu w osadach dennych. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 1, 54-59.

Inne opracowania:

 1. Tomaszek J.A., Masłoń A., (red.). Innowacyjne i ekologiczne rozwiązania w ochronie środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego. Materiały szkoleniowe. 2013.

Referaty na konferencjach międzynarodowych:

 1. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2013). Application of bio-preparation with effective microorganisms to the processing of wastewater sludge on a semi-industrial scale. 1st International IWA Conference on Holistic Sludge Management. 6-8 May 2013, Västerås, Sweden.
 2. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2012). Impact of Effective Microorganisms on odour emission in the course of the composting of wastewater sludge. Advances in Sustainable Sewage Sludge Management. 3rd-5th December 2012, Szczyrk, Poland.
 3. Masłoń A. (2012). Wykorzystanie wody deszczowej w instalacji wodno-kanalizacyjnej na przykładzie projektu PKEO dla budynku zamieszkania zbiorowego z częścią handlowo-usługową.   Konferencja szkoleniowa „Alternatywna i odnawialna energetyka: technologie, urządzenia, praktyka ich użycia i projekty rozwoju”. VI Targi „Alternative Energy Ukraine”. Ukraina, Lwów, 3 października 2012 r.
 4. Kida M., Masłoń A., Tomaszek J.A., (2012). Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Radgoszczy. XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2012 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 31 maja – 1 czerwca 2012 r., 118-124.
 5. Mickoś J., Masłoń A., (2012). Efektywność oczyszczalni ścieków typu BIOVAC SBR w Lutowiskach. XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2012 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 31 maja – 1 czerwca 2012 r., 125-131.
 6. Sawicka P., Masłoń A., (2011). Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Sanoku przed modernizacją. XXXI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2011 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 9 – 10 czerwca 2011 r., str. 101-108.
 7. Masłoń A., (2010). Zastosowanie oczyszczalni ścieków SBR w aspekcie poprawy gospodarki ściekowej w regionach turystycznych. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna „Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia”. Brzozów, 28 – 30 września 2010 r.
 8. Tomaszek J.A., Masłoń A., (2010). The keramsite as a new support material for the biofilm in the MBSBBR technology. IWA Specialist Conference “Water and Wastewater Treatment Plants in Towns and Communities of the XXI Century Technologies, Design and Operation”. Moscow, Russia, 2 – 4 June 2010.
 9. Zeńko Ł., Masłoń A., (2010). Keramzyt nowym nośnikiem błony biologicznej w sekwencyjnych reaktorach porcjowych MBSBBR. XXX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2010 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 10 – 11 czerwca 2010 r., str. 109-114.
 10. Weselak D., Masłoń A., (2010). Zastosowanie mineralnych substancji pylistych w oczyszczaniu ścieków metodą osadu czynnego. XXX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2010 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 10 – 11 czerwca 2010 r., str. 115-120.
 11. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A.,Łuczyszyn J., (2009). Stosowanie biopreparatu EM-Bio w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej odpadów ściekowych. XXXIV Międzynarodowe Seminarium „Chemistry for Agriculture”. Karpacz, 29 listopada – 2 grudnia 2009 r.
 12. Masłoń A., Tomaszek J.A.,  (2009). Preliminary studies on wastewater treatment in PCMBSBBR reactor. IWA 2nd Specialized Conference „Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes”. Kraków, 6 – 9 września 2009 r. The conference proceedings, 1237-1242.
 13. Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J.A., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2008). Wpływ środków strukturotwórczych na uciążliwość zapachową osadów wtórnych przetwarzanych z dodatkiem biopreparatu EM. XXXIII Międzynarodowe Seminarium „Chemistry for Agriculture”. Czechy, Jesenik 30 listopada – 3 grudnia 2008 r.
 14. Grabas M., Tomaszek J.A., Zamorska J., Czerwieniec E., Kukuła E., Masłoń A., (2008). The noxiousness of odours and properties of wastewater sludge processing with bio-preparation. 3rd IWA International Conference on Odour and COV's. Hiszpania, Barcelona 6 – 10 października 2008 r.
 15. Grabas M., Zamorska J., Czerwieniec E., Kukuła E., Tomaszek J.A., Masłoń A.,(2007). Własności osadów ściekowych i ich uciążliwość zapachowa podczas przetwarzania z dodatkiem biopreparatów. XXXII Międzynarodowe Seminarium „Chemistry for Agriculture”. Czechy, Jesenik 3 – 6 grudnia 2007 r.
 16. Masłoń A., Bartoszek L., (2006). Sezonowe zmiany stężeń fosforu, glinu i żelaza w kaskadzie zbiorników zaporowych górnego Sanu. III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki pn. „Nauka i Technika w Ochronie Środowiska”. Jelenia Góra, 6 – 7 kwietnia 2006 r.

Referaty na konferencjach krajowych:

 1. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2013). Możliwości zastosowania pylistego keramzytu w aspekcie wspomagania technologii osadu czynnego. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postęp w Inżynierii Środowiska”. Polańczyk,  19-21 września 2013 r., str.  16-17.
 2. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2013). Możliwości stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie uporządkowania gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim. X Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Nozdrzec, 13-14 czerwca 2013 r.
 3. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2013). Ocena przydatności pylistego keramzytu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym w aspekcie wspomagania osadu czynnego. Warsztaty naukowe nt. „Oczyszczanie ścieków komunalnych i unieszkodliwianie osadów ściekowych – procesy, technologie i urządzenia”. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.
 4. Masłoń A., (2013). Wykorzystanie wód opadowych i zielonych dachów w aspekcie zrównoważonego ekorozwoju. Konferencja pn. „Inteligentne EkoOsiedle 2020 jako modelowa ścieżka zrównoważonego rozwoju. Rzeszów, 25 marca 2013 r.
 5. Masłoń A., Tomaszek J.A., Opaliński I., (2012). Wpływ wybranych mineralnych substancji pylistych na właściwości sedymentacyjne osadu czynnego. I Konferencja Naukowa pt. „Ochrona Środowiska i Energetyka”. Gliwice, 14 grudnia 2012 r.
 6. Masłoń A., (2012). Wykorzystanie wód deszczowych w instalacji sanitarnej w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Seminarium pt. „Inteligentne EkoOsiedle 2020 – Odnawialne Źródła Energii w praktyce”. Rzeszów, 5 grudnia 2012 r.
 7. Tomaszek J.A., Masłoń A., (2012). Przydatność technologii SBR do oczyszczania ścieków. IX Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Dynów, 31 maja – 1 czerwca 2012 r.
 8. Masłoń A., (2011). Oczyszczalnie ścieków. Wykorzystanie systemów SBR do oczyszczania ścieków na terenach górskich i podgórskich. Konferencja szkoleniowa „Walory i zagrożenia górskich i podgórskich ekosystemów wodnych na Podkarpaciu”. Ustrzyki Dolne, 17 czerwca 2011 r.
 9. Koszelnik P., Masłoń A., (2011). Problemy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 2000 RLM. VIII Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Harta, 2 – 3 czerwca 2011 r.
 10. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., (2010). The noxiousness of odours and properties of wastewater sludge processing with EM bio-preparation. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Polańczyk, 9 – 11 września 2010, str. 20.
 11. Łuczyszyn J., Masłoń A., Tomaszek J.A., (2010). Anaerobowe oczyszczanie ścieków. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Polańczyk, 9 – 11 września 2010, str. 32.
 12. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2010). Zastosowanie sekwencyjnych reaktorów porcjowych do oczyszczania ścieków przemysłowych. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Polańczyk, 9 – 11 września 2010, str. 33.
 13. Masłoń A., Tomaszek J.A., Zamorska J., Zdeb M., (2010). Wpływ keramzytu pylistego na procesy biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Polańczyk, 9 – 11 września 2010, str. 34.
 14. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A.,Łuczyszyn J., (2010). Wstępne wyniki zastosowania biopreparatu EM do oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Konferencja Naukowo – Techniczna „Zaawansowane technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych”. Zegrze, 21 – 22 kwietnia 2010 r., str. 83-95.
 15. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Oczyszczanie ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem ruchomym z porowatym nośnikiem biomasy. Seminarium Naukowe nt.: „Oczyszczanie ścieków komunalnych – nowe kierunki badań”. Warszawa, Politechnika Warszawska, 30 czerwca 2009 r.
 16. Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J.A., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2008). Wpływ środków strukturotwórczych na uciążliwość zapachową osadów wtórnych przetwarzanych z dodatkiem biopreparatu EM. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 5.
 17. Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J.A., Masłoń A., Leszczyńska J., (2008). Efektywność procesu przetwarzania osadów wtórnych z dodatkiem środków strukturotwórczych i biopreparatu EM. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 6.
 18. Masłoń A., Tomaszek J.A, (2008). Anaerobowe utlenianie azotu amonowego w procesie DEAMOX. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 11.
 19. Tomaszek J.A., Masłoń A., Ruszała M., (2008). Gospodarka osadami ściekowymi na terenie Związku Komunalnego Wisłok. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 31.
 20. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2008). Sekwencyjne biofilm reaktory jako nowe rozwiązania usuwania związków biogennych ze ścieków. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 52.
 21. Tomaszek J.A., Masłoń A., Sawiński K., (2008). Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Bereźnicy i Wołkowyjki w aspekcie zagrożenia eutrofizacją zbiorników zaporowych Solina – Myczkowce. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 53.
 22. Sutyła M., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2008). Anaerobowe przemiany azotu amonowego w ekosystemach wodnych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 56.
 23. Kukuła E., Zamorska J., Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J.A., Masłoń A.,(2008). Mikroflora przetwarzanych osadów ściekowych wzbogaconych biopreparatem EM-Bio. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4 – 7 września 2008 r.
 24. Tomaszek J.A., Masłoń A., (2006). Bioaugmentacja bakterii nitryfikacyjnych w procesach InNitri i BABE. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp w Inżynierii Środowiska”. Bystre, 21 – 23 września 2006 r. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 263 – 271.
 25. Tomaszek J.A., Masłoń A., (2006). Deamonifikacja wód osadowych w systemach z biofilmem. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp w Inżynierii Środowiska”. Bystre, 21 – 23 września 2006 r. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 273 – 281.

Publikacje poza naukowe:

 1. Masłoń A., (2013). Konferencja „Postęp w Inżynierii Środowiska” w malowniczych Bieszczadach. Forum Eksploatatora, 6, 22.
 2. Masłoń A., (2013). Dzień Promocji Aktywności Studenckiej. Gazeta Politechniki, Nr 12 (240), 28.
 3. Masłoń A., (2013). Spotkanie w „dobrym klimacie”. Gazeta Politechniki, Nr 12 (240), 29.
 4. Masłoń A., (2013). Konferencja „Postęp w Inżynierii Środowiska” w malowniczych Bieszczadach. Technologia Wody, 10, 14-15.
 5. Masłoń A., (2013). X Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”. Gazeta Politechniki, Nr 9-10 (237-238), 23-24.
 6. Masłoń A., (2013). „Dokąd zmierza świat? Globalizacja a zrównoważony rozwój” – wykład otwarty profesora Grzegorza Kołodki. Gazeta Politechniki 7-8 (235-236), 42-43.
 7. Masłoń A., (2013). „Wigilia wodna”, czyli seminarium szkoleniowe w innej formie. Gazeta Politechniki, Nr 2-3 (230-231), 25.
 8. Masłoń A., (2013). Konferencja „Ochrona Środowiska i Energetyka”. Gazeta Politechniki, Nr 2-3 (230-231), 28-29.
 9. Gnatek P., Masłoń A., (2013). IV Forum Gospodarcze „Energia i Środowisko”. Gazeta Politechniki, Nr 2-3 (230-231), 33-34.
 10. Masłoń A., (2013). XIII Gala Liderów Ekologii. Gazeta Politechniki, Nr 2-3 (230-231), 38.
 11. Masłoń A., (2012). Transfer wiedzy i technologii w Czechach i w Niemczech. Gazeta Politechniki, Nr 11 (227), 24-25.
 12. Masłoń A., (2012). Building together our Euro-Med Home - nasze studentki z wizytą w Grecji. Gazeta Politechniki, Nr 11 (227), 34-35.
 13. Masłoń A., (2012). „Biodiversity Week Algarve” w Portugalii. Gazeta Politechniki, Nr 11 (227), 36-37.
 14. Masłoń A., (2012). Konferencja „Błękitny San” w Dynowie. Gazeta Politechniki, Nr 9-10 (225-226), 27-28.
 15. Masłoń A., (2012). Studenci inżynierii środowiska z wizytą w Jaśle i w Klimkówce. Gazeta Politechniki, Nr 9-10 (225-226), 35-37.
 16. Masłoń A., Pasiak A., (2011). Inżynieria środowiska w ochronie zlewni Dunajca. Gazeta Politechniki, Nr 7-9 (211-213), 21-23.
 17. Masłoń A., Półchłopek M., (2011). Myśl techniczna w ochronie klimatu Ziemi. Gazeta Politechniki, Nr 4-5 (208-209), 23-24.
 18. Masłoń A., (2011). Edukacja ekologiczna w ramach projektu „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, 3, 58-63.
 19. Masłoń A., (2010). Postęp w Inżynierii Środowiska. Gazeta Politechniki Nr 11(203), 18-19.
 20. Masłoń A., (2009). Jarmark „SOS dla Ziemi, SOS dla rzeki Wisłok” w Rzeszowie. Gazeta Politechniki, Nr 7-9 (187-189), 42-43.
 21. Masłoń A., (2009). Gala Liderów Ekologii w Politechnice. Gazeta Politechniki, Nr 3(183), 18-19.
 22. Masłoń A., (2008). SOS dla Ziemi. Jarmark ekologiczny. Gazeta Politechniki, Nr 9-10 (177-178), 35.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję