Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Dorobek naukowo – badawczy 

768px-orcid_id.jpg gosc.png blue_white_shadow.png    rege.png  rese2.pngscopus.jpg

 Zestawienie liczbowe 

Rodzaj

Przed uzyskaniem

stopnia doktora

Po uzyskaniu

stopnia doktora

Po uzyskaniu stopnia
dr-a hab.

Ogółem

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej zastosowane w praktyce (ekspertyzy, opinie, dokumenty projektowe itp.)

7

111

3

121

Patenty

1

10

2

13

Wzory użytkowe

0

5

0

5

Zgłoszenia patentowe krajowe (międzynarodowe)

0

18 (2)

0

18 (2)

Monografie naukowe

0

2

0

2

Rozdziały w monografiach o zasięgu międzynarodowym (baza WoS/Scopus)

0

4

1

5

Rozdziały w monografiach o zasięgu krajowym

5

15

0

20

Redakcja monografii

0

1

0

1

Publikacje naukowe w czasopismach znajdującej się na liście JCR

5

21

2

28

Publikacje naukowe w czasopismach indeksowanych w WoS/Scopus

0

10

0

10

Publikacje w czasopismach o zasięgu krajowym

19

51

0

70

Inne artykuły

5

9

0

14

Inne opracowania

1

0

0

1

Referaty na konferencjach międzynarodowych

16

24

0

40

Referaty na konferencjach krajowych

25

59

0

84

Publikacje poza naukowe

22

31

0

53

 

Dorobek naukowo - badawczy  po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (od 2024 r.)

Patenty:

 1. Masłoń A, Czarnota J., Zamorska J., Zdeb M., Domoń A., Gruca-Rokosz R., Papciak D., Miąsik M., Pajura R., (2024). Sposób otrzymywania preparatu płynnego do nawożenia. Patent UP RP Nr 244472.
 2. Masłoń A, Czarnota J., Zamorska J., Zdeb M., Domoń A., Gruca-Rokosz R., Papciak D., Miąsik M., Pajura R., (2024). Sposób otrzymywania preparatu płynnego do nawożenia. Patent UP RP Nr 244473.

 Rozdziały naukowe w monografiach o zasięgu międzynarodowym (baza WoS/Scopus):

 1. Zdeb M., Zamorska J., Masłoń A. (2024). Microbiological Stability of Post-fermentation Leachate. In: Blikharskyy, Z., Koszelnik, P., Lichołai, L., Nazarko, P., Katunský, D. (eds) Proceedings of CEE 2023. CEE 2023. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 438, 521-532. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44955-0_52

 Publikacje naukowe w czasopismach znajdującej się na liście JCR:

 1. Masłoń A., Czarnota J., Szczyrba P., Szaja A., Szulżyk-Cieplak J., Łagód G., (2024). Assessment of Energy Self-Sufficiency of Wastewater Treatment Plants—A Case Study from Poland. Energies, 17(5):1164. https://doi.org/10.3390/en17051164
 2. Chmielowski K., Halecki W., Masłoń A., Bąk Ł., Kalenik M., Spychała M., Bedla D., Pytlowany T., Paśmionka I.B., Sikora J., Sionkowski T., (2024). The Efficiency of a Biological Reactor in a Domestic Wastewater Treatment Plant Operating Based on ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Material and Recycled PUR (Polyurethane) Foam. Sustainability, 16(3):1149. https://doi.org/10.3390/su16031149

 

 Dorobek naukowo – badawczy po uzyskaniu stopnia doktora (2014-2023)

 Patenty:

 1. Masłoń A., Cieśla M., (2023). Urządzenie do poboru próbek materiałów o zróżnicowanej konsystencji i uziarnieniu. Patent UP RP Nr 242712.
 2. Masłoń A., Czarnota J. (2023). Sposób wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego oraz nawóz organiczno-mineralny. Patent UP RP Nr 242576.
 3. Masłoń A., Czarnota J., (2022). Zbiornik ścieków oczyszczonych. Patent UP RP Nr 240701.
 4. Chmielowski K., Dacewicz E., Stachura T., Halecki T., Masłoń A., Tchórzewska-Cieślak B., (2021). Urządzenie do przygotowywania wzbogaconego promieniami UV nadtlenku wodoru. Patent UP RP Nr 237974.
 5. Masłoń A., (2021). Dekanter pływający oraz sposób odprowadzania cieczy z wykorzystaniem dekantera pływającego. Patent UP RP Nr 236682.
 6. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2020). Sposób otrzymywania nawozu osadowo-popiołowego oraz nawóz osadowo-popiołowy. Patent UP RP Nr 235996.
 7. Masłoń A., (2020). Dekanter pływający. Patent UP RP Nr 235162.
 8. Masłoń A., Czarnota J., (2020). Zbiornik ścieków oczyszczonych. Patent UP RP Nr 234945.
 9. Grabas M., Masłoń A., Koszelnik P., Litwicki T., Wysakowski Z., (2019). Osadnik ściekowy radialny. Patent UP RP Nr 232485.
 10. Masłoń A., Trzepieciński T., (2019). Urządzenie pływające do grawitacyjnego odprowadzania cieczy, zwłaszcza ścieków. Patent UP RP Nr 232373.

 Wzory użytkowe:

 1. Masłoń A., (2023). Kurtynowe złoże biologiczne. Wzór użytkowy Nr RWU.72912.
 2. Masłoń A., (2022). Siatkowe złoże biologiczne. Wzór użytkowy NR RWU.72581.
 3. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2018). Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie zawieszenia. Wzór użytkowy Nr RWU.70000.
 4. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2018). Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie zawieszenia. Wzór użytkowy Nr RWU.70001.
 5. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2018). Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie zawieszenia. Wzór użytkowy Nr RWU.69657.

 Zgłoszenia patentowe krajowe:

 1. Zapałowska A., Masłoń A., Jurczyk Ł., Koc-Jurczyk J., Pluszkiewicz P., (2023). Sposób oceny stopnia przetworzenia odpadów biodegradowalnych. Zgłoszenie patentowe nr. P.443571 z dnia 25 stycznia 2023 r.
 2. Cieśla M., Masłoń A., Strojny W., Gruca-Rokosz R., (2022). Urządzenie do odzysku energii z wody deszczowej. Zgłoszenie patentowe nr P.442674 z dnia 28 października 2022 r.
 3. Cieśla M., Masłoń A., Strojny W., Gruca-Rokosz R., (2022). Urządzenie, zwłaszcza do regulacji przepływu cieczy. Zgłoszenie patentowe nr P.442675 z dnia 28 października 2022 r.
 4. Masłoń A., Cieśla M., Strojny W., Gruca-Rokosz R., (2022). Sposób otrzymywania materiału recyklingowego z wykorzystaniem osadu ściekowego. Zgłoszenie patentowe nr P.441185 z dnia 16 maja 2022 r.
 5. Masłoń A., Cieśla M., Strojny W., Gruca-Rokosz R., (2022). Sposób otrzymywania materiału recyklingowego z wykorzystaniem osadu ściekowego. Zgłoszenie patentowe nr P.441187 z dnia 16 maja 2022 r.
 6. Masłoń A., Cieśla M., Strojny W., Gruca-Rokosz R., (2022). Sposób otrzymywania materiału recyklingowego z wykorzystaniem osadu ściekowego. Zgłoszenie patentowe nr P.441188 z dnia 16 maja 2022 r.
 7. Masłoń A., Cieśla M., Strojny W., Gruca-Rokosz R., (2022). Sposób otrzymywania materiału recyklingowego z wykorzystaniem osadu ściekowego. Zgłoszenie patentowe nr P.441189 z dnia 16 maja 2022 r.
 8. Masłoń A., Cieśla M., (2021). Próbnik do poboru substancji pływających z powierzchni cieczy Zgłoszenie patentowe nr P.438807 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 9. Masłoń A., Cieśla M., (2021). Próbnik do poboru substancji pływających z powierzchni cieczy. Zgłoszenie patentowe nr P.438808 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 10. Gubernat S., Masłoń A., Czarnota J., Koszelnik P., (2021). Materiał filtracyjny i sposób wytwarzania materiału filtracyjnego. Zgłoszenie patentowe Nr P.438112 z dnia 9 czerwca 2021 r.
 11. Gubernat S., Masłoń A., Czarnota J., Koszelnik P., (2021). Materiał filtracyjny i sposób wytwarzania materiału filtracyjnego. Zgłoszenie patentowe Nr P.438111 z dnia 9 czerwca 2021 r.
 12. Masłoń A., Czarnota J. (2020). Zgłoszenie patentowe Nr P.434734 z dnia 21 lipca 2020 r. „Urządzenie do oczyszczania ścieków oraz sposób oczyszczania ścieków z wykorzystaniem urządzenia”.
 13. Ożóg J., Cieślak R., Masłoń A., (2020). Urządzenie i sposób biologicznego oczyszczania ścieków. Zgłoszenie patentowe Nr P.432786 z dnia 31 stycznia 2020 r.
 14. Masłoń A., Czarnota J., (2019). Urządzenie do oczyszczania ścieków oraz sposób oczyszczania ścieków z wykorzystaniem tego urządzenia. Zgłoszenie patentowe Nr P.430707 z dnia 24 lipca 2019 r.
 15. Masłoń A., (2019). Ruszt do doprowadzania cieczy do zbiornika, zwłaszcza doprowadzania ścieków do zbiornika o zmiennym zwierciadle cieczy. Zgłoszenie patentowe Nr P.430098 z dnia 31 maja 2019 r.
 16. Masłoń A., (2019). Urządzenie do oczyszczania ścieków i sposób oczyszczania ścieków. Zgłoszenie patentowe Nr P.428582 z dnia 15 stycznia 2019 r.
 17. Masłoń A., (2018). Urządzenie do oczyszczania ścieków i sposób oczyszczania ścieków. Zgłoszenie patentowe Nr P.428146 z dnia 12 grudnia 2018 r.
 18. Czarnota J., Masłoń A., (2018). Sposób oczyszczania ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym. Zgłoszenie patentowe Nr P.426443 z dnia 25 lipca 2018 r.

 Zgłoszenia patentowe międzynarodowe:

 1. Masłoń A., (2015). Curtain biological filter. Międzynarodowe zgłoszenie patentowe w ramach PCT, 23 September 2015, PCT application number: PCT/PL2015/050047
 2. Masłoń A., (2015). Mesh biological filter. Międzynarodowe zgłoszenie patentowe w ramach PCT, 23 September 2015, PCT application number: PCT/PL2015/050048

 Monografie, pozycje książkowe:

 1. Masłoń A., (2022). Zmiany technologiczne w sekwencyjnych reaktorach porcjowych w celu poprawy efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 2. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2017). Sekwencyjne reaktory porcjowe. Podstawy technologii, zasady projektowania i przykłady zastosowań. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa.

 Rozdziały naukowe w monografiach o zasięgu międzynarodowym (baza WoS/Scopus)

 1. Masłoń A., (2020). An Analysis of Sewage Sludge and Biogas Production at the Zamość WWTP. In: Blikharskyy Z., Koszelnik P., Mesaros P. (eds.) Proceedings of CEE 2019. CEE 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 47. pp. 291-298. Springer, Cham.
 2. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2017). Effect of chemical coagulants on the sedimentation properties of activated sludge, 109-114. [in:] Pawłowska M., Pawłowski L., (eds) Environmental Engineering V. CRC Press, Taylor&Francis Group, London.
 3. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2015). The use of keramsite grains as a support material for the biofilm in moving bed technology, 59-71. [in:] Tomaszek J.A., Koszelnik P., (eds) Progress in Environmental Engineering. CRC Press, Taylor&Francis Group, London.
 4. Kida M., Masłoń A., Tomaszek J.A., Koszelnik P., (2015). The possibilities of limitation and elimination of activated sludge bulking, 35-49. [in:] Tomaszek J.A., Koszelnik P., (eds) Progress in Environmental Engineering. CRC Press, Taylor&Francis Group, London.

 Rozdziały w recenzowanych monografiach o zasięgu krajowym:

 1. Kryczyk M., Masłoń A., (2019). Nielegalne składowiska odpadów jako źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego, 69-83. [w:] Krupa J., Szpara K., Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 2. Biskup B., Masłoń A., (2018). Analiza efektywności oczyszczalni ścieków typu SBR w Pruchniku, 163-177. [w:] Krupa J., Szpara K., Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 3. Wójcik M., Masłoń A., (2018). Potencjał wykorzystania ubocznych produktów spalania słomy na cele rolniczo-gospodarcze, 209-225. [w:] Krupa J., Szpara K., Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 4. Ferenc K., Masłoń A., (2017). Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Rzeszowie w aspekcie ochrony środowiska wodnego, 125-136. [w:] Masłoń A., (red.) Woda w przyrodzie, technice i życiu człowieka (red.). Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa.
 5. Czarnota J., Masłoń A., (2017). Aspekty ekologiczne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych, 39-59. [w:] Krupa J., Szpara K., (red) Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 6. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Analiza możliwości zagospodarowania osadów ściekowych w wybranych krajach – studium literatury, 7 -16 [w:] Czop M., Kajda-Szcześniak M., (red) Współczesne Problemy ochrony środowiska IV. Wydawnictwo Politechnika Śląska, Gliwice.
 7. Masłoń A., (2016). Indywidualne systemy oczyszczania ścieków stosowane w agroturystyce., s. 17-39. [w:] Krupa J., (red) Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 8. Niemiec W., Masłoń A., Piech A., (2016). Plantacja roślin energetycznych – przykład zrównoważonej gospodarki ściekowej na terenach niskozurbanizowanych, s. 49-70. [w:] Krupa J., (red) Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 9. Masłoń A., Wontor M., (2015). Bilans ilościowo-jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni, 91-101. [w:] Pikoń K., Czop M., (red.) Współczesne problemy ochrony środowiska II. Wydawnictwo Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice. ISBN 978-83-937255-9-5.
 10. Czarnota J., Tomaszek J., Zdeb M., Masłoń A., (2015). Modyfikacja klasycznego reaktora SBR w aspekcie formowania tlenowego osadu granulowanego, 123-133. [w:] Pikoń K., Czop M., (red.) Współczesne problemy ochrony środowiska II. Wydawnictwo Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice. ISBN 978-83-937255-9-5.
 11. Masłoń A., (2015). Ocena efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków Pogórza Dynowskiego, 99-119. [w:] Krupa J., (red.) Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 12. Kida M., Masłoń A., Koszelnik P., (2015). Analiza potencjalnego oddziaływania zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych na wody powierzchniowe, 121-135. [w:] Krupa J., (red.) Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 13. Ilba E., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2015). Możliwości rolniczego wykorzystania osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni województwa podkarpackiego, 137-148. [w:] Krupa J., (red.) Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 14. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2015). Wykorzystanie pylistego keramzytu do wspomagania technologii osadu czynnego, 65-84. [w:] Marczewska B., (red.) Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa.
 15. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2014). Możliwość stosowania przydomowych systemów oczyszczania ścieków w aspekcie uporządkowania gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim, s. 17-28. [w:] Krupa J., (red.) Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.

 Redakcja monografii:

 1. Masłoń A., (2017). Woda w przyrodzie, technice i życiu człowieka (red.). Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa.

 Publikacje naukowe w czasopismach znajdującej się na liście JCR:

 1. Gubernat S., Czarnota J., Masłoń A., Koszelnik P., (2023). Physicochemical Properties of Marl and Travertine and their Thermally Modified Forms in the Perspective of Phosphorus Removal from Wastewater. Journal of Ecological Engineering, 24, 5, 56-65. doi: 10.12911/22998993/161201
 2. Gubernat S., Czarnota J., Masłoń A., Koszelnik P., Pękala A., Skwarczyńska-Wojsa A., (2023). Efficiency of phosphorus removal and recovery from wastewater using marl and travertine and their thermally treated forms. Journal of Water Process Engineering, 53, 103642 doi: 10.1016/j.jwpe.2023.103642
 3. Pajura R., Masłoń A., Czarnota J., (2023). The use of waste to produce liquid fertilizers in terms of sustainable development and energy consumption in the fertilizer industry - a case study from Poland. Energies 16(4), 1747.
 4. Gubernat S., Masłoń A., Czarnota J., Koszelnik P., Chutkowki M., Tupaj M., Gumieniak J., Kramek A., Galek T., (2023). Removal of phosphorus with the use of marl and travertine and their thermally modified Forms - Factors affecting the sorption capacity of materials and the kinetics of the sorption process. Materials, 16(3), 1225.
 5. Chmielowski K., Halecki W., Masłoń A., Bąk Ł., Kalenik M., Spychała M., Niedziółka A., Łaciak M., Roman M., Mazurkiewicz J., (2023). Use of Shredded Recycled Plastic as Filter Bed Packing in a Vertical Flow Filter for Onsite Wastewater Treatment Plants: Preliminary Findings. Sustainability 2023, 15, 1883.
 6. Gubernat S., Masłoń A., Czarnota J., Koszelnik P., (2022). Phosphorus removal from wastewater using marl and travertine and their thermal modifications. Desalination and Water Treatment, 2022, 275, 35-46, doi: 10.5004/dwt.2022.28529
 7. Masłoń A., (2022). Impact of Uneven Flow Wastewater Distribution on the Technological Efficiency of a Sequencing Batch Reactor. Sustainability, 14(4):2405, doi: 10.3390/su14042405
 8. Ruszel M., Masłoń A., Ogarek P., (2021). Analysis of biogas from sewage sludge digestion in terms of diversification in the natural gas production structure in Poland. Desalination and Water Treatment, 232, 298-307, doi: 10.5004/dwt.2021.27486
 9. Masłoń A., Czarnota J., Szaja A., Szulżyk-Cieplak J., Łagód G., (2020). The Enhancement of Energy Efficiency in a Wastewater Treatment Plant through Sustainable Biogas Use: Case Study from Poland. Energies, 13, 6056; doi:10.3390/en13226056
 10. Jurczyk Ł., Koc-Jurczyk J., Masłoń A., (2020). Simultaneous Stripping of Ammonia from Leachate: Experimental Insights and Key Microbial Players. Water, 12(9), 2494. doi: 10.3390/w12092494
 11. Czarnota J., Tomaszek J.A., Masłoń A., Piech A., Łagód G., (2020). Powdered Ceramsite and Powdered Limestone Use in Aerobic Granular Sludge Technology. Materials, 13(17), 3894. doi: 10.3390/ma13173894
 12. Gubernat S., Masłoń A., Czarnota J., Koszelnik P. (2020). Reactive Materials in the Removal of Phosphorus Compounds from Wastewater—A Review. Materials, 13(15), 3377, doi: 10.3390/ma13153377
 13. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2020). The Use of Wood Biomass Ash in Sewage Sludge Treatment in Terms of Its Agricultural Utilization. Waste and Biomass Valorization 11, 753-768. doi: 10.1007/s12649-018-0518-0
 14. Czarnota J., Masłoń A., Zdeb M., Łagód G., (2020). The impact of different powdered mineral materials on selected properties of aerobic granular sludge. Molecules, 25, 386, doi: 10.3390/molecules25020386.
 15. Czarnota J., Masłoń A., (2019). Evaluation of the effectiveness of a wastewater treatment plant with MBBR technology. Rocznik Ochrona Środowiska 21(2), 906-925.
 16. Masłoń A., Opaliński I., (2019). The possibility of using Portland cement to improve the sedimentation properties of activated sludge. Desalination and Water Treatment 155, 154-154. doi: 5004/dwt.2019.24065
 17. Masłoń A., Tomaszek J.A., Zamorska J., Zdeb M., Piech A., Opaliński I., Jurczyk Ł., (2019). The impact of powdered keramsite on activated sludge and wastewater treatment in a sequencing batch reactor. Journal of Environmental Management 237, 305-312. doi: 10.1016/j.jenvman.2019.02.035
 18. Wójcik M., Stachowicz F., Trzepieciński T, Masłoń A., Opaliński I., (2018). Possibility of recycling the biomass ashes in sewage sludge management. Archives of Environmental Protection, 44, 3, 51-57. doi: 10.24425/aep.2018.122290
 19. Masłoń A., Opaliński I., (2017). Zastosowanie osadów potechnologicznych z uzdatniania wody do poprawy właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 19, 745-759.
 20. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2016). Application of a biopreparation with cultures of effective microorganisms to the processing of wastewater sludge on a semi-industrial scale. Environment Protection Engineering, Vol. 42, no. 1, 33-44. doi: 5277/epe160103
 21. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2015). A study on the use of the BioBall® as a biofilm carrier in a sequencing batch reactor. Bioresource Technology 196, 577-585. doi: 1016/j.biortech.2015.08.020

  Publikacje naukowe w czasopismach indeksowanych w WoS/Scopus

 1. Masłoń A., Czarnota J., (2020). Efficiency of brick dust and powdered ceramsite in the phosphorus removal from wastewater. Journal of Ecological Engineering, 21(2), 63-71. doi:10.12911/22998993/116346.
 2. Szczyrba P., Masłoń A., Czarnota J., Olszewski K., (2020). Analiza gospodarki osadowej i biogazowo-energetycznej w oczyszczalni ścieków w Opolu. Inżynieria Ekologiczna, 21(2), 26-34. DOI: 12912/23920629/122657
 3. Czarnota J., Masłoń A., (2019). Biogranulation and Physical Properties of Aerobic Granules in Reactors at Low Organic Loading Rate and with Powdered Ceramsite Added. Journal of Ecological Engineering, 20(9), 202-210. doi:10.12911/22998993/112489
 4. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2019). Experimental Research of Sewage Sludge Conditioning with The Use of Selected Biomass Ashes, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, 214, s. 1-10. DOI: 10.1088/1755-1315/214/1/012020.
 5. Czarnota J., Masłoń A., Zdeb M., (2018). Powdered keramsite as unconventional method of AGS technology support in GSBR reactor with minimum-optimum. E3S Web of Conferences, 44, 00024, DOI: 1051/e3sconf/20184400024
 6. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2018). Sewage sludge conditioning with the application of ash from biomass-fired power plant. E3S Web of Conferences, 30, 03005, DOI: 1051/e3sconf/20183003005
 7. Masłoń A., (2017). Analysis of energy consumption at the Rzeszów Wastewater Treatment Plant. E3S Web of Conferences, Vol. 22, 00115, DOI: 10.1051/e3sconf/20172200115.
 8. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). The application of biomass ashes for improvement of sewage sludge dewatering. E3S Web of Conferences, Vol. 17, 00100, DOI: 10.1051/e3sconf/20171700100
 9. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Ecological and economic aspects of the application of sewage sludge in energetic plant plantations – a SWOT analysis. Civil and Environmental Engineerings Reports 27(4), 157-168.
 10. Stachowicz F., Trzepieciński T., Wójcik M., Masłoń A., Niemiec W., Piech A., (2016). Agricultural utilisation of municipal sludge in willow plantation. E3S Web of Conferences, Vol. 10, 00088, 1-6. DOI: 10.1051/e3conf/20161000088.

 Publikacje w czasopismach o zasięgu krajowym:

 1. Czarnota J., Masłoń A., Nowak K., Ustrobiński M., (2023). Analiza możliwości wykorzystania osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie w celach energetycznych. Technologia Wody, 3, 31-37.
 2. Jarząb M., Masłoń A., (2021). Wybrane aspekty wytwarzania i wykorzystania biogazu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 4, 10-17, DOI: 10.15199/17.2021.4.3
 3. Gubernat S., Czarnota J., Masłoń A., Koszelnik P., (2020). Effectiveness of wastewater post-treatment in filter columns with the use of mineral materials. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, t. XXXVII, z. 67, 47-58 DOI: 10.7862/rb.2020.4
 4. Dąbrowska S., Masłoń A., (2020). The use of biogas from the anaerobic digestion of sewage sludge to improve the Energy balance of wastewater treatment plants. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, t. XXXVII, z. 67, 5-18. DOI:10.7862/rb.2020.1
 5. Masłoń A., Czarnota J., (2020). Produkty o właściwościach nawozowych wytwarzane na bazie osadów ściekowych. Wodociągi Polskie, 14(68), 58-64.
 6. Czarnota J., Masłoń A., (2020). Nawozy organiczne i organiczno-mineralne wytwarzane na bazie komunalnych osadów ściekowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 4, 14-18. DOI: 10.15199/17.2020.4.3
 7. Pintal R., Masłoń A., (2019). Charakterystyka dopływu ścieków do oczyszczalni w Harasiukach. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 10, 324-327. DOI: 10.15199/17.2019.10.3.
 8. Masłoń A., (2019). Zastosowanie mieszadeł eżektorowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych. Forum Eksploatatora, 2(101), 32-40.
 9. Szczyrba P., Masłoń A., (2019). Analiza nierównomierności dopływu ścieków do oczyszczalni w Rzeszowie. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 3, 90-94. DOI: 10.15199/17.2019.3.3
 10. Masłoń A., (2019). Zastosowanie aeratorów strumienicowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych. Forum Eksploatatora, 1(100), 40-47.
 11. Masłoń A., Wójcik M., Chmielowski K., (2018). Efficient use of energy in wastewater treatment plants. Energy Policy Studies 1(2), 12-26.
 12. Wójcik M., Masłoń A., (2018). Nowe kierunki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Forum Eksploatatora, 5 (98), 42-49.
 13. Koc-Jurczyk J., Jurczyk Ł., Masłoń A., (2018). Wpływ pH na efektywność pogłębionego utleniania koncentratu odcieków składowiskowych po odwróconej osmozie. Technologia Wody, 2 (58), 35-40.
 14. Orchowski M., Masłoń A., Heidrich Z., (2018). Energochłonność oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2, 68-73. DOI: 10.15199/17.2018.2.6
 15. Szczepaniec M., Masłoń A., (2018). Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Przedmieściu Czudeckim. Forum Eksploatatora, 1(94), 14-18.
 16. Masłoń A., (2017). Energochłonność wybranych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w południowo-wschodniej Polsce. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 20(3), 331-342. DOI: 10.17512/ios.2017.3.5
 17. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Ocena skuteczności metody mechanicznego kondycjonowania osadów ściekowych z zastosowaniem popiołów ze spalania biomasy. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 20(3), 295-304. DOI: 10.17512/ios.2017.3.2
 18. Masłoń A., (2017). Hydrauliczne warunki pracy sekwencyjnego reaktora porcjowego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 12, 496-500. DOI: 10.15199/17.2017.12.6
 19. Masłoń A., Czarnota J., (2017). Problematyka ścieków z myjni samochodowych odprowadzanych do oczyszczalni. Forum Eksploatatora, 6(93), 50-55.
 20. Masłoń A., (2017). Analiza nierównomierności dopływu ścieków do miejskiej oczyszczalni w Zamościu. Polish Journal for Sustainable Development, 21(1), 41-48.
 21. Masłoń A., (2017). Dynamika dopływu ścieków do oczyszczalni w aspekcie funkcjonowania sekwencyjnych reaktorów porcjowych. Instal, 10, 57-62.
 22. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). The Possibility of Sewage Sludge Conditioning and Dewatering with the Use of Biomass Ashes. Inżynieria i Ochrona Środowiska 20(2), 153-164.
 23. Wójcik M., Masłoń A., (2017). Analiza efektywności zastosowania komunalnych osadów ściekowych na plantacji roślin energetycznych. Forum Eksploatatora, 4(91), 52-57.
 24. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Możliwość wykorzystania popiołów lotnych w celu poprawy odwadniania osadów ściekowych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury t. XXXIV, z. 64 (1/17), 377-393.
 25. Czarnota J., Grabas M., Masłoń A., Tomaszek J.A., (2017). Zwiększanie efektywności metod biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Technologia Wody, 1(51), 45-53.
 26. Heidrich Z., Masłoń A., (2017). Oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie przed i po modernizacji – efekt oczyszczania. Forum Eksploatatora, 1(88), 32-37.
 27. Masłoń A., Tendera K., (2017). Gospodarka osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków Rzeszów. Forum Eksploatatora, 1(88), 38-45.
 28. Masłoń A., (2016). Usuwanie fosforu z roztworów wodnych za pomocą mleka cementowego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 12, 457-461.
 29. Wójcik M., Stachowicz M., Masłoń A., (2016). Techniczne aspekty przyrodniczego stosowania osadów ściekowych. Forum Eksploatatora, 6(87), 36-43.
 30. Czarnota J., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2016). Zastosowanie substancji pylistych w technologii tlenowego osadu granulowanego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 12, 407-412. DOI: 10.15199/17.2016.11.3
 31. Masłoń A., Czarnota J., (2016). Charakterystyka komunalnych osadów ściekowych w aspekcie ich wykorzystania nawozowego. Forum Eksploatatora, 5(86), 50-55.
 32. Krupicz A., Masłoń A., (2016). Zmienność ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t. XXXIII, z. 63 (2/I/16), s. 101-114.
 33. Biskup B., Masłoń A., (2016). Bilans ilościowo-jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni dla miasta Sanoka. Forum Eksploatatora, 3 (84), 18-23.
 34. Masłoń A., Kokosa M., (2016). Efektywność miejskiej oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu po odbudowie i modernizacji popowodziowej. Gospodarka Wodna, 4(808), 110-115.
 35. Masłoń A., (2016). Suplementy dla osadu czynnego. Zapobieganie spienianiu i pęcznieniu. Kierunek WOD-KAN, 1(630), 46-51.
 36. Masłoń A., (2015). Efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przy zmiennych warunkach obciążenia substratowego i hydraulicznego miejskiej oczyszczalni. Forum Eksploatatora, 6(81), 45-51.
 37. Czarnota J., Masłoń A., (2015). Analiza efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków w Nisku. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t. XXXII, z. 62(3/I/15), 75-86.
 38. Masłoń A., (2015). Ocena wpływu pylistego keramzytu na pojemność cieplną w komorze osadu czynnego. Instal, 10(366), 80-85.
 39. Masłoń A., (2015). Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym. Rynek Instalacyjny, 10, 69-73.
 40. Masłoń A., (2015). Surowiec z osadów. Kierunek WODKAN, 3 (613), 60-67.
 41. Masłoń A., (2015). Dualny system oczyszczania ścieków komunalnych w Gorlicach. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 8, 295-300.
 42. Masłoń A., Pazdro S., Mroczek W., (2015). Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków w Mielcu. Forum Eksploatatora, 4(79), 47-54.
 43. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2015). Wpływ pylistego keramzytu pylistego na biologiczne oczyszczanie ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym. Technologia Wody, 4(42), 58-65.
 44. Masłoń A., Tomaszek J.A., Opaliński I., Piech A., (2015). Właściwości fizykochemiczne pylistej formy keramzytu w aspekcie wspomagania usuwania fosforu ze ścieków. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 106-108.
 45. Łagożny P., Maj K., Masłoń A., (2015). Technological efficiency of the wastewater treatment plant in Krosno. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 17, 2, 113-122.
 46. Maj K., Masłoń A., (2015). Wieloparametryczna ocena efektywności oczyszczalni ścieków w Rzeszowie przed modernizacją. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury t. XXXII, z. 62(1/15), 299-315.
 47. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2015). Oczyszczanie z keramzytem. Kierunek WODKAN, 2 (608), 81-85.
 48. Masłoń A., (2015). Wpływ materiałów pylistych na poprawę właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego. Instal, 4, 51-55.
 49. Ilba E., Masłoń A., Tomaszek J.A., Kutwicka A., (2014). Ocena zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych z miejskiej oczyszczalni w Przemyślu w aspekcie wykorzystania ich w rolnictwie. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. T. XXXI, z. 61 (1/14), 55-65.
 50. Masłoń A., (2014). Evaluation of the effectiveness of wastewater treatment plant in Jasło under different hydraulic loading. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 16, 2, 57-66.
 51. Masłoń A., (2014). Charakterystyka jednostkowych dobowych ilości ścieków bytowo-gospodarczych w województwie podkarpackim. Technologia Wody, 2, 34-38.

  Inne artykuły:

 1. Dąbrowska S., Masłoń A., (2020). Zastosowanie koagulantów wstępnie zhydrolizowanych PAX
  w oczyszczaniu ścieków. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, 17, 12-17.
 2. Jarząb M., Masłoń A., (2019). Oczyszczalnie hydrofitowe, a problem ścieków w zabudowie rozproszonej. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, 16, 17-21.
 3. Szczyrba P., Masłoń A., (2019). Nierównomierność dopływu ścieków. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, 16, 51-56.
 4. Jarząb M., Masłoń A., (2019). Odcieki ze składowisk odpadów. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, 15, 12-16.
 5. Biskup B., Masłoń A., (2016). Kompostowanie jako przykład zagospodarowania odpadów komunalnych. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, 11, 6-9.
 6. Bartman J., Ciąpała J., Masłoń A., (2014). Opracowanie gospodarki odpadami dla zakładu papierniczego. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akad. 2013/2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 65-74.
 7. Pikor S., Szczepańska B., Masłoń A., (2014). Gospodarka odpadami w odlewni metali nieżelaznych. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akad. 2013/2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 75-84.
 8. Kida M., Marut S., Masłoń A., (2014). Opracowanie gospodarki odpadami dla zakładu mleczarskiego. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akad. 2011/2012. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 309-321.
 9. Bednarek M., Rączka E., Masłoń A., (2014). Wermikompost – kompost przy udziale dżdżownic. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, 9, 63-65.

 Referaty na konferencjach międzynarodowych:

 1. Zdeb M., Zamorska J., Masłoń A., (2023). Microbiological stability of post-fermentation leachate XVIII International Scientific Conference “Rzeszów – Lviv – Kosice” Current Issues of Civil and Environmental Engineering and Architecture, 6-8.09.2023, Rzeszów, Poland.
 2. Gubernat S., Masłoń A., Czarnota S., Koszelnik P., (2022). Marl and travertine and their thermal modifications as reactive materials for phosphorus removal from wastewater. MonGOS International Conference: Water and Sewage in the Circular Economy Model, 30 June – 1 July 2022, Cracow Poland
 3. Ogarek P., Ruszel M., Masłoń A., (2021). Comparative analysis of support tools for biogas plants development based on the example of selected European countries. 2nd International Conference Strategies toward Green Deal Implementation, Online Conference Online 8-10 December 2021.
 4. Gubernat S., Masłoń A., Czarnota J., Koszelnik P., (2021). Usuwanie i odzysk fosforu ze ścieków z wykorzystaniem margla i trawertynu jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. 2nd International Conference Strategies toward Green Deal Implementation, Online Conference Online 8-10 December 2021.
 5. Masłoń A., Czarnota J., Pękala A., Chutkowski M., Leś K., (2020). Nawóz z komunalnych osadów ściekowych jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. 1st International Conference Strategies toward Green Deal Implementation, Online Conference, 14-16 December 2020.
 6. Ruszel M., Ogarek M., Masłoń A., (2020). Analysis of biogas potential from sewage sludge digestion in terms of diversification in the natural gas production structure in Poland1st International Conference Strategies toward Green Deal Implementation, Online Conference, 14-16 December 2020.
 7. Masłoń A., Czarnota J., (2019). Biogas production from sewage sludge as an energy balance
  element of the wastewater treatment plant. VI International Scientific and Technical Conference “Pure Water. Fundamental, applied and industrial aspects” 14-15 November 2019, Kijów, Ukraina. Proceedings of conference, 46-48.
 8. Czarnota J., Masłoń A., (2019). The reasonability of using powdered mineral materials in aerobic granular sludge technology, VI International Scientific and Technical Conference “Pure Water. Fundamental, applied and industrial aspects” 14-15 November 2019, Kijów, Ukraina. Proceedings of conference, 30-32
 9. Masłoń A., (2019). An analysis of sewage sludge and biogas production at the Zamość WWTP. XVII International Scientific Conference Lviv-Košice-Rzeszów Current Issues of Civil and Environmental Engineering, 11-13 September 2019, Lwów, Ukraina.
 10. Masłoń A., Czarnota J., (2019). Efficiency of brick dust and powdered keramsite for phosphorus removal from wastewater. The International Scientific Conference 10th Forum of Ecological Engineering, 9-11 September 2019, Kazimierz Dolny, Polska. Book of abstracts, 89.
 11. Czarnota J., Masłoń A., Zdeb M., (2018). Powdered keramsite as unconventional method of AGS technology support in GSBR reactor with minimum-optimum OLR. X Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2018. 16-18 kwietnia 2018 r., Polanica-Zdrój.
 12. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Experimental research of sewage sludge conditioning with the use of selected biomass ashes. 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development SEED 2017. 14 – 17 November 2017, Krakow (Poland).
 13. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Ecological and economical aspects of the application of sewage sludge in energetic plant plantation – a SWOT analysis. III Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Zielona Góra, 12-13 października 2017 r.
 14. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Possibility of recycling of biomass ashes in sewage sludge management. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT Kraków, 14-15 września 2017 r.
 15. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Sewage sludge conditioning with the application of ash from biomass-fired power pla 1st Polish IWA Young Water Professionals Conference “Water, Wastewater and Energy in Smart Cities” Cracow 2017. 12-13 September 2017.
 16. Masłoń A., (2017) Analysis of energy consumption at the Rzeszów Wastewater Treatment Plant. International conference on advances in energy systems and environmental engineering (ASEE17). 2-5 July, 2017. Wrocław, Polska.
 17. Stachowicz F., Wójcik M., Trzepieciński T., Masłoń A., (2017). The cost-effectiveness analysis of biomass ashes application in sewage sludge management. 12th International Multidisciplinary Conference, May 24-26, 2017, Nyíregyháza, Węgry.
 18. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Zastosowanie popiołów ze spalania biomasy w aspekcie poprawy odwadnialności osadów ściekowych. IX Konferencja Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2017. 23-25 kwietnia 2017, Boguszów-Gorce, k. Wałbrzycha.
 19. Czarnota J., Masłoń A., (2017). Unconventional methods of support AGS technology. 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture “Young Scientist 2017”. Aprir 20-21 2017, Štrbské Pleso – High Tatras, Słowacja,
 20. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Recycling of ashes from biomass-combustion power plant in sewage sludge management. 9th International Symposium 'EXPRES 2017'. March 30 - April 01, 2017. Subotica, Serbia,
 21. Stachowicz F., Trzepieciński T., Wójcik M., Masłoń A., Niemiec W., Piech A., (2016). Agricultural utilization of municipal sludge in willow plantation. The International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development SEED 2016. May 17th – 19th 2016, Kraków, Polska. Book of abstracts, 178.
 22. Masłoń A., (2015). Wykorzystanie pylistego keramzytu do wspomagania technologii osadu czynnego. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce komunalnej”. Stalowa Wola, 2-3 czerwca 2015 r.
 23. Masłoń A., (2014). Rozważania na temat konieczności usuwania związków biogennych ze ścieków komunalnych w aspekcie ochrony odbiornika przed nadmiernym ładunkiem zanieczyszczeń. XV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna – Brzozów 2014 pt. „Walory przyrodnicze i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego”. Brzozów, 23-24 września 2014 r.
 24. Maj K., Masłoń A., (2014). Efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w miejskiej oczyszczalni w Rzeszowie. XXXIV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2014 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 29-30 maja 2014 r., Materiały konferencyjne s. 143-148.

 Referaty na konferencjach krajowych:

 1. Karbowniczek M., Masłoń A., (2023). Wykorzystanie osadów ściekowych jako źródła energii i biogazu. Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy dla odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami”. Rzeszów, 21 listopada 2023 r.
 2. Masłoń A., (2023). Czy można z korzyścią przetwarzać osady ściekowe. VI Konferencja „Badania Jakości Wód i Ścieków”. 26-27 października 2023 r., Cedzyna.
 3. Czarnota J., Masłoń A., (2023). Komunalne osady ściekowe jako paliwo alternatywne. VIII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju. 11-12 września 2023 r., Rzeszów.
 4. Zapałowska A., Koc-Jurczyk J., Jurczyk Ł., Masłoń A., Pluszkiewicz P., (2023). Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych z przeznaczeniem na nawóz organiczny. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-techniczna „Wyzwania oraz problemy małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych” Rytro, 17-19 maja 2023 r.
 5. Masłoń A., (2022). Osad ściekowy - odpad czy produkt? XXV Kongres Naukowo – Techniczny WOD-KAN-EKO 2022. Łódź, 15-17 listopada 2022 r.
 6. Kaszycka W., Masłoń A., (2022). Produkcja biogazu z odpadów komunalnych. Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy dla odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami”. Rzeszów, 15 listopada 2022 r.
 7. Karbowniczek M., Masłoń A., (2022). Emerging Contaminants – nowy problem w środowisku. Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy dla odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami”. Rzeszów, 15 listopada 2022 r.
 8. Kwapniewska M., Łysik W., Masłoń A., (2022). Czy odnawialne źródła energii mogą być uznane jako element zarządzania bezpieczeństwem energetycznym państwa? Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy dla odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami”. Rzeszów, 15 listopada 2022 r.
 9. Masłoń A., (2022). Nowoczesny recykling i przetwarzanie odpadów powstających w oczyszczalni ścieków. Forum Inteligentnego Rozwoju. Uniejów, 6-7 Czerwca 2022 r.
 10. Masłoń A., (2022). Zagospodarowanie osadów ściekowych w kierunku wytwarzania produktów nawozowych. XL Konferencja Stowarzyszenia pn.: "Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego". Polańczyk, 17-18 lutego 2022 r.
 11. Masłoń A., (2021). Jak zamienić odpad w produkt, czyli nawozy z osadów ściekowych. 6. Forum Inteligentnego Rozwoju. Toruń, 26-29 września 2021 r.
 12. Gubernat S., Masłoń A., Czarnota J., Koszelnik P., (2021). Usuwanie i odzysk fosforu ze ścieków jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, 13-14 września 2021 r.
 13. Zapałowska A., Masłoń A., (2021). Rolnicze możliwości wykorzystania popiołów z biomasy nieprzetworzonej chemicznie. VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, 13-14 września 2021 r.
 14. Masłoń A., (2021). Zagospodarowanie osadów ściekowych w kierunku wytwarzania produktów nawozowych. XVI Seminarium naukowe pt. „Nowości w technologiach małych oczyszczalni ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych”. Grodzisk Wlk., Konferencja hybrydowa, 16 kwietnia 2021 r.
 15. Dąbrowska S., Masłoń A., (2021). Oczyszczalnia ścieków „Hajdów” w Lublinie jako przykład obiektu wytwarzającego zieloną energię z osadów ściekowych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”. Konferencja online. Lublin, 12 lutego 2021 r.
 16. Dąbrowska S., Masłoń A., (2020). Wykorzystanie osadów ściekowych do odzysku energii w oczyszczalniach ścieków. II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych. Konferencja on-line, 11 grudnia 2020 r.
 17. Masłoń A., Czarnota J., Pękala A., Chutkowski M., Leś. K., (2020). Wytwarzanie produktów nawozowych z komunalnych osadów ściekowych w świetle gospodarki o obiegu zamkniętym. Konferencja Naukowa „Etykietowanie środowiskowe w gospodarce o obiegu zamkniętym” (ECOLABELLING 2020). Konferencja wirtualna on-line, 30 listopada 2020 r.
 18. Dąbrowska S., Masłoń A., (2020). Kofermentacja i termiczna dezintegracja a produkcja biogazu na oczyszczalniach ścieków. V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, 12-13 października 2020 r.
 19. Jarząb M., Masłoń A. (2020). Potencjał energetyczny osadów ściekowych. V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, 12-13 października 2020 r.
 20. Masłoń A., (2020). Kierunki organizacji i modernizacji gospodarki osadowej w zależności od wielkości oczyszczalni ścieków. Webinarium pt. Pozbądź się problemu z osadem ściekowym na swojej oczyszczalni. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 4 września 2020 r.
 21. Dąbrowska S., Masłoń A., (2020). Strącanie chemiczne fosforanów na oczyszczalniach ścieków metodą ograniczenia eutrofizacji zbiorników wodnych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania Ochrony Środowiska”. Wrocław, 12-13 czerwca 2020 r., (konferencja online na platformie Cisco Webex)
 22. Jarząb M., Masłoń A., (2019). Efektywność wytwarzania biogazu z osadów ściekowych. Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych. Lublin, 14 grudnia 2019 r.
 23. Barłoga S., Masłoń A., (2019) Intensyfikacja produkcji biogazu w oczyszczalni ścieków. Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych.Lublin, 14 grudnia 2019 r. 
 24. Masłoń A., (2019). Innowacyjne rozwiązania na rzecz poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków. VI Konferencja Naukowo-techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów”. Częstochowa, 2-4 października 2019 r.
 25. Masłoń A., (2019). Nierównomierność dopływu ścieków, a praca sekwencyjnego reaktora porcjowego. Konferencja Techniczna pt. „Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach rozproszonych”. Rabka-Zdrój, 3-4 września 2019 r.
 26. Kryczyk M., Masłoń A., (2019). Biogazownia jako element zrównoważonej gospodarki odpadami Pogórza Dynowskiego. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”. Dynów, 23 maja 2019 r.
 27. Szczyrba P., Masłoń A., (2019). Osady ściekowe jako źródło energii w systemach gospodarki ściekowej. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ,,Nauka wciąga”. Rzeszów, 21 maja 2019 r.
 28. Kryczyk M., Masłoń A., (2019). Biogazownie jako narzędzie gospodarki odpadami. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ,,Nauka wciąga”. Rzeszów, 21 maja 2019 r.
 29. Czarnota J., Masłoń A., (2019). Tlenowy osad granulowany – energooszczędna technologia oczyszczania ścieków. IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, 1-2 kwietnia 2019 r.
 30. Szczyrba P., Masłoń A., (2019). Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków na cele energetyczne. IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, 1-2 kwietnia 2019 r.
 31. Kuśmierska G., Masłoń A., (2019). Kofermentacja osadów ściekowych jako źródło energii w oczyszczalni ścieków. IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, 1-2 kwietnia 2019 r.
 32. Pintal R., Masłoń A., (2019). Proces termicznej hydrolizy osadów ściekowych jako element intensyfikacji fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków. IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, 1-2 kwietnia 2019 r.
 33. Tymkiv O., Masłoń A., (2018). Obieg zamknięty wody i ścieków w mieście w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy dla odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami”. Rzeszów, 21 listopada 2018 r.
 34. Ferenc K., Masłoń A., (2018). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy dla odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami”. Rzeszów, 21 listopada 2018 r.
 35. Masłoń A., (2018). Ocena wpływu wybranych koagulantów na właściwości sedymentacyjne osadu czynnego. Seminarium pt. „Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Aplikacje w zakładach komunalnych i przemysłowych”. Arłamów, 19 - 21 września 2018 r. Materiały konferencyjne s. 129-142.
 36. Masłoń A., (2018). Efektywne wykorzystanie energii w oczyszczalni ścieków. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Energetyczne. Filary i perspektywa rozwoju. Rzeszów, 16-17 kwietnia 2018 r.
 37. Masłoń A., (2018). Zagospodarowanie osadów ściekowych w małych oczyszczalniach. Seminarium 2018. 25 lat historii oczyszczalni HABA. Grodzisk Wlkp., 16 marca 2018 r.
 38. Masłoń A.,(2017). Energochłonność wybranych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Polsce południowo-wschodniej. Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w Inżynierii Środowiska, Energetyce i Biotechnologii Środowiskowej”. Częstochowa-Hucisko, 19-21 czerwca 2017 r.
 39. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2017). Ocena skuteczności kondycjonowania osadów ściekowych popiołami ze spalania biomasy. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzi dla Inżynierii Środowiska”. Warszawa, Politechnika Warszawska, 8-9 czerwca 2017 r.
 40. Biskup B., Masłoń A., (2017). Analiza efektywności oczyszczalni ścieków typu SBR w Pruchniku. XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”. Dubiecko – Winne-Podbukowina, 25 maja 2017 r.
 41. Masłoń A., (2017). Wykorzystanie osadów ściekowych do nawożenia plantacji energetycznych. Konferencja Techniczna pt. „Stabilizacja komunalnych osadów ściekowych oraz bilans energetyczny w systemach przeróbki osadów ściekowych”. Warszawa. 7-8 marca 2017 r.
 42. Heidrich Z., Masłoń A., (2016). Oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie przed i po modernizacji – efekt oczyszczania. Konferencja Techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Rzeszów”. Rzeszów, 14-15 listopada 2016 r.
 43. Masłoń A., (2016). Gospodarka osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Konferencja Techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Rzeszów”. Rzeszów, 14-15 listopada 2016 r.
 44. Masłoń A., (2016). Technologia SBR w oczyszczaniu ścieków komunalnych. Konferencja Techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Rzeszów”. Rzeszów, 14-15 listopada 2016 r.
 45. Czarnota J., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2016). Substancje pyliste w technologii tlenowego osadu granulowanego. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów”. Warszawa, 14 października 2016 r.
 46. Masłoń A., (2016). Usuwanie fosforu z roztworów wodnych za pomocą mleka cementowego. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów”. Warszawa, 14 października 2016 r.
 47. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., (2016). Recykling popiołów lotnych w aspekcie poprawy odwadnialności osadów ściekowych. II Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców. Rzeszów, 13-15 października 2016 r.
 48. Czarnota J., Masłoń A., (2016). Rola materiałów pylistych w biogranulacji osadu tlenowego. II Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców. Rzeszów, 13-15 października 2016 r.
 49. Czarnota J., Masłoń A., (2016). Aspekty ekologiczne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”. Babice, 9-10 czerwca 2016 r.
 50. Masłoń A., Tomaszek J., (2016). Effect of chemical coagulants on the sedimentation properties of activated sludge. V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska. Lublin, 29 maja – 1 czerwca 2016 r.
 51. Czarnota J., Masłoń A., (2016). Zastosowanie substancji pylistych w technologii tlenowego osadu granulowanego. VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 pt. „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Lublin, 12-13 marca 2016 r.
 52. Masłoń A., (2015). Rozwiązanie problemu małych oczyszczalni ścieków – ograniczenie pęcznienia i pienienia osadu czynnego w oczyszczalniach poprzez zastosowanie substancji pylistych. XVIII Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO 2015. Serock k. Warszawy, 17-18 listopada 2015 r. Materiały konferencyjne s. 60-61.
 53. Opaliński I., Masłoń A., (2015). Charakterystyka uziarnienia materiałów pylistych w aspekcie wspomagania technologii osadu czynnego. 8. Kongres Technologii Chemicznej „Surowce - energia - materiały”. Rzeszów, 30 sierpnia - 4 września 2015 r. Materiały kongresowe s. 151.
 54. Masłoń A., (2015). Indywidualne systemy oczyszczania ścieków stosowane w agroturystyce. XII Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Bachórz, 11-12 czerwca 2015 r.
 55. Niemiec W., Masłoń A., Piech A., (2015). Plantacja roślin energetycznych – przykład zrównoważonej gospodarki ściekowej na terenach niskozurbanizowanych. XII Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Bachórz, 11-12 czerwca 2015 r.
 56. Czarnota J., Tomaszek J.A., Zdeb M., Masłoń A., (2014). Modyfikacja klasycznego reaktora SBR w aspekcie formowania tlenowego osadu granulowanego. II Konferencja Naukowa pt. „Ochrona Środowiska i Energetyka”. Gliwice, 14 grudnia 2014 r.
 57. Masłoń A., Wontor M., (2014). Bilans ilościowo-jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni. II Konferencja Naukowa pt. „Ochrona Środowiska i Energetyka”. Gliwice, 14 grudnia 2014 r.
 58. Tomaszek J.A., Masłoń A., Ilba E., (2014). Możliwości rolniczego wykorzystania osadów ściekowych na terenie Pogórza Dynowskiego. XI Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Jabłonka, 12-13 czerwca 2014 r.
 59. Koszelnik P., Masłoń A., Kida M., (2014). Wpływ zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych na wody powierzchniowe Pogórza Dynowskiego. XI Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Jabłonka, 12-13 czerwca 2014 r.

Dorobek naukowo – badawczy przed uzyskaniem stopnia doktora (2006-2013)

Patenty:

 1. Tomaszek J.A., Masłoń A., (2013). Sposób wspomagania metody osadu czynnego w sekwencyjnym reaktorze porcjowym. Patent UP RP Nr 213963.

Rozdziały w recenzowanych monografiach o zasięgu krajowym:

 1. Masłoń A., Opaliński I., Tomaszek J.A., (2013). Wpływ wybranych mineralnych substancji pylistych na właściwości sedymentacyjne osadu czynnego, s. 186-195. [w:] Pikoń K., Stelmach S., (red) Współczesne problemy ochrony środowiska. Wyd. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice.
 2. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2013). Sekwencyjne reaktory porcjowe w oczyszczaniu ścieków, s. 43-61. [w:] Krupa J., (red) Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 3. Koszelnik P., Masłoń A., (2012). Problemy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 2000 RLM, s. 219-229. [w:] Krupa J., Soliński T., (red) Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 4. Masłoń A., (2011). Zastosowanie oczyszczalni ścieków SBR w aspekcie poprawy gospodarki ściekowej w regionach turystycznych, s. 275-298. [w:] Rak J.R., (red) Woda i surowce odnawialne a ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. A. Fastnachta w Brzozowie.
 5. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2010). Stosowanie biopreparatu EM-BIO w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej odpadów ściekowych, s. 479-502. [w:] Szynkowska M.I., Zwoździak J., (red) Współczesna problematyka odorów. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010.

 Publikacje naukowe w czasopismach znajdującej się na liście JCR:

 1. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., Gruca – Rokosz R., (2011). Noxiousness of odours and properties of wastewater sludge processing with EM bio-preparation. Environment Protection Vol. 37, No. 3: 17-25.
 2. Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J.A., Masłoń A., Leszczyńska J., (2009). Effectiveness of sludge processing with bio-preparation (EM-bio) and structural material. Environment Protection Vol. 35, No. 2, 131-139.
 3. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Anaerobic ammonium nitrogen oxidation in DEAMOX process. Environment Protection Engineering. Vol. 35, No. 2, 123-130.
 4. Sutyła M., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2009). Anaerobic conversions of ammonium nitrogen in aquatic ecosystems. Environment Protection Vol. 35, No. 2, 105-111.
 5. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2007). Deammonification process of sludge digester liquors in biofilm systems. Environment Protection Engineering. Vol. 33, No. 2, 175-182.

 Publikacje w czasopismach o zasięgu krajowym:

 1. Masłoń A., Tomaszek J.A., Opaliński I., (2013). Badania nad poprawą właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego przy zastosowaniu mineralnych substancji pylistych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 12, 490-495.
 2. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2013). Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Sokołowie Małopolskim. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. t. XXX, z. 60 (3/13), 193-207.
 3. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2013). Ocena efektywności oczyszczalni ścieków w Lubaczowie. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. t. XXX, z. 60 (3/13), 209-222.
 4. Masłoń A., Kida M., (2012). Ocena efektywności oczyszczalni ścieków komunalnych w Janowie Lubelskim. Forum Eksploatatora, 6(63), 66-71.
 5. Koszelnik P., Masłoń A., (2012). Zasady ochrony wód i racjonalizacja gospodarki ściekowej w jednostkach osadniczych o wielkości poniżej 2000 RLM (2). Aura 5, 14-18.
 6. Koszelnik P., Masłoń A., (2012). Zasady ochrony wód i racjonalizacja gospodarki ściekowej w jednostkach osadniczych o wielkości poniżej 2000 RLM. Aura 4, 10-13.
 7. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2012). Kierunki zastosowania mineralnych materiałów pylistych
  w technologii osadu czynnego – studium literatury. Prace Naukowe Inżynieria Środowiska – Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska, 59, 5-23.
 8. Masłoń A., Kida M., (2012). Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Leżajsku przed modernizacją obiektu. Forum Eksploatatora, 1(58), 32-38.
 9. Masłoń A., Łuczyszyn J., (2011). Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Przemyślu po modernizacji i rozbudowie obiektu. Forum Eksploatatora 5(56), 68-72.
 10. Łuczyszyn J., Masłoń A., Tomaszek J.A., (2011). Anaerobowe oczyszczanie ścieków. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Nr 276, z. 58: 171-187.
 11. Masłoń A., (2011). Ocena efektywności wybranych oczyszczalni ścieków typu SBR w Polsce południowo-wschodniej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Nr 276, z. 58: 203-214.
 12. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2011). Zastosowanie sekwencyjnych reaktorów porcjowych do oczyszczania ścieków przemysłowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Nr 276, z. 58: 215-246.
 13. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2010). Keramzyt w systemach oczyszczania ścieków. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska Nr 271, z. 57 (3/10), 85-98.
 14. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Zastosowanie technik membranowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych. Ekologia i Technika Vol. XVII, Nr 6, 303 -310.
 15. Sawiński K., Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Uporządkowanie gospodarki ściekowej
  w zlewni Bereźnicy i Wołkowyjki w aspekcie zagrożenia eutrofizacją zbiorników zaporowych Solina – Myczkowce. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska Nr 268, z. 56, 101-110.
 16. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Przegląd literatury nowych rozwiązań technologicznych reaktorów sekwencyjnych z błoną biologiczną. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska Nr 268, z. 56, 67-85.
 17. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Oczyszczanie ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem ruchomym z porowatym nośnikiem biomasy. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 11,
  31-35.
 18. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2008). Innowacyjne rozwiązania sekwencyjnych reaktorów porcjowych stosowane w oczyszczaniu ścieków. Inżynieria i Ochrona Środowiska. Tom 11, Nr 4, 431-453.
 19. Masłoń A., (2007). Ocena pracy miejskiej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej
  z uzasadnieniem jej modernizacji. Forum Eksploatatora 5(32), 37-39.

 Inne artykuły:

 1. Masłoń A., (2012). Keramzyt – innowacyjny materiał w ochronie środowiska. Kwartalnik Projektu Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. ISSN 2084-8544, 7, 4-5.
 2. Zeńko Ł., Masłoń A., (2008). Sekwencyjne reaktory porcjowe. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 2, 55-58.
 3. Weselak D., Masłoń A., (2008). Usuwanie azotu i fosforu ze ścieków komunalnych
  w sekwencyjnych reaktorach porcjowych. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 2, 59-62.
 4. Cich K., Masłoń A., (2007). Zbiorniki zaporowe. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 1, 49-53.
 5. Sutyła M., Tomaszek J.A., Masłoń A., Bartoszek L., (2007). Frakcjonowanie fosforu w osadach dennych. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 1, 54-59.

 Inne opracowania:

 1. Tomaszek J.A., Masłoń A., (red.). Innowacyjne i ekologiczne rozwiązania w ochronie środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego. Materiały szkoleniowe. 2013.

 Referaty na konferencjach międzynarodowych:

 1. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2013). Application of bio-preparation with effective microorganisms to the processing of wastewater sludge on a semi-industrial scale. 1st International IWA Conference on Holistic Sludge Management 6-8 May 2013, Västerås, Sweden.
 2. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2012). Impact of Effective Microorganisms on odour emission in the course of the composting of wastewater sludge. Advances in Sustainable Sewage Sludge Management. 3rd-5th December 2012, Szczyrk, Poland.
 3. Masłoń A. (2012). Wykorzystanie wody deszczowej w instalacji wodno-kanalizacyjnej na przykładzie projektu PKEO dla budynku zamieszkania zbiorowego z częścią handlowo-usługową. Konferencja szkoleniowa „Alternatywna i odnawialna energetyka: technologie, urządzenia, praktyka ich użycia i projekty rozwoju”. VI Targi „Alternative Energy Ukraine”. Ukraina, Lwów, 3 października 2012 r.
 4. Kida M., Masłoń A., Tomaszek J.A., (2012). Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Radgoszczy. XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2012 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 31 maja – 1 czerwca 2012 r., 118-124.
 5. Mickoś J., Masłoń A., (2012). Efektywność oczyszczalni ścieków typu BIOVAC SBR w Lutowiskach. XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2012 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 31 maja – 1 czerwca 2012 r., 125-131.
 6. Sawicka P., Masłoń A., (2011). Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Sanoku przed modernizacją. XXXI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2011 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 9 – 10 czerwca 2011 r., str. 101-108.
 7. Masłoń A., (2010). Zastosowanie oczyszczalni ścieków SBR w aspekcie poprawy gospodarki ściekowej w regionach turystycznych. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna „Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia”. Brzozów, 28 – 30 września 2010 r.
 8. Tomaszek J.A., Masłoń A., (2010). The keramsite as a new support material for the biofilm in the MBSBBR technology. IWA Specialist Conference “Water and Wastewater Treatment Plants in Towns and Communities of the XXI Century Technologies, Design and Operation”. Moscow, Russia, 2 – 4 June 2010.
 9. Zeńko Ł., Masłoń A., (2010). Keramzyt nowym nośnikiem błony biologicznej w sekwencyjnych reaktorach porcjowych MBSBBR. XXX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2010 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 10 – 11 czerwca 2010 r., str. 109-114.
 10. Weselak D., Masłoń A., (2010). Zastosowanie mineralnych substancji pylistych w oczyszczaniu ścieków metodą osadu czynnego. XXX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2010 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 10 – 11 czerwca 2010 r., str. 115-120.
 11. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2009). Stosowanie biopreparatu EM-Bio w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej odpadów ściekowych. XXXIV Międzynarodowe Seminarium „Chemistry for Agriculture”. Karpacz, 29 listopada – 2 grudnia 2009 r.
 12. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Preliminary studies on wastewater treatment in PCMBSBBR reactor. IWA 2nd Specialized Conference „Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes”. Kraków, 6 – 9 września 2009 r. The conference proceedings, 1237-1242.
 13. Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J.A., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2008). Wpływ środków strukturotwórczych na uciążliwość zapachową osadów wtórnych przetwarzanych z dodatkiem biopreparatu EM. XXXIII Międzynarodowe Seminarium „Chemistry for Agriculture”. Czechy, Jesenik 30 listopada – 3 grudnia 2008 r.
 14. Grabas M., Tomaszek J.A., Zamorska J., Czerwieniec E., Kukuła E., Masłoń A., (2008). The noxiousness of odours and properties of wastewater sludge processing with bio-preparation. 3rd IWA International Conference on Odour and COV's. Hiszpania, Barcelona 6 – 10 października 2008 r.
 15. Grabas M., Zamorska J., Czerwieniec E., Kukuła E., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2007). Własności osadów ściekowych i ich uciążliwość zapachowa podczas przetwarzania z dodatkiem biopreparatów. XXXII Międzynarodowe Seminarium „Chemistry for Agriculture”. Czechy, Jesenik 3 – 6 grudnia 2007 r.
 16. Masłoń A., Bartoszek L., (2006). Sezonowe zmiany stężeń fosforu, glinu i żelaza w kaskadzie zbiorników zaporowych górnego Sanu. III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki pn. „Nauka i Technika w Ochronie Środowiska”. Jelenia Góra, 6 – 7 kwietnia 2006 r.

  Referaty na konferencjach krajowych:

 1. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2013). Możliwości zastosowania pylistego keramzytu w aspekcie wspomagania technologii osadu czynnego. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postęp w Inżynierii Środowiska”. Polańczyk, 19-21 września 2013 r., str.  16-17.
 2. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2013). Możliwości stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie uporządkowania gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim. X Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Nozdrzec, 13-14 czerwca 2013 r.
 3. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2013). Ocena przydatności pylistego keramzytu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym w aspekcie wspomagania osadu czynnego. Warsztaty naukowe nt. „Oczyszczanie ścieków komunalnych i unieszkodliwianie osadów ściekowych – procesy, technologie i urządzenia”. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.
 4. Masłoń A., (2013). Wykorzystanie wód opadowych i zielonych dachów w aspekcie zrównoważonego ekorozwoju. Konferencja pn. „Inteligentne EkoOsiedle 2020 jako modelowa ścieżka zrównoważonego rozwoju. Rzeszów, 25 marca 2013 r.
 5. Masłoń A., Tomaszek J.A., Opaliński I., (2012). Wpływ wybranych mineralnych substancji pylistych na właściwości sedymentacyjne osadu czynnego. I Konferencja Naukowa pt. „Ochrona Środowiska i Energetyka”. Gliwice, 14 grudnia 2012 r.
 6. Masłoń A., (2012). Wykorzystanie wód deszczowych w instalacji sanitarnej w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Seminarium pt. „Inteligentne EkoOsiedle 2020 – Odnawialne Źródła Energii w praktyce”. Rzeszów, 5 grudnia 2012 r.
 7. Tomaszek J.A., Masłoń A., (2012). Przydatność technologii SBR do oczyszczania ścieków. IX Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Dynów, 31 maja – 1 czerwca 2012 r.
 8. Masłoń A., (2011). Oczyszczalnie ścieków. Wykorzystanie systemów SBR do oczyszczania ścieków na terenach górskich i podgórskich. Konferencja szkoleniowa „Walory i zagrożenia górskich i podgórskich ekosystemów wodnych na Podkarpaciu”. Ustrzyki Dolne, 17 czerwca 2011 r.
 9. Koszelnik P., Masłoń A., (2011). Problemy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 2000 RLM. VIII Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”. Harta, 2 – 3 czerwca 2011 r.
 10. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., (2010). The noxiousness of odours and properties of wastewater sludge processing with EM bio-preparation. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Polańczyk, 9 – 11 września 2010, str. 20.
 11. Łuczyszyn J., Masłoń A., Tomaszek J.A., (2010). Anaerobowe oczyszczanie ścieków.
  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Polańczyk, 9 – 11 września 2010, str. 32.
 12. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2010). Zastosowanie sekwencyjnych reaktorów porcjowych do oczyszczania ścieków przemysłowych. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Polańczyk, 9 – 11 września 2010, str. 33.
 13. Masłoń A., Tomaszek J.A., Zamorska J., Zdeb M., (2010). Wpływ keramzytu pylistego na procesy biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Polańczyk, 9 – 11 września 2010, str. 34.
 14. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Zamorska J., Kukuła E., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2010). Wstępne wyniki zastosowania biopreparatu EM do oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Konferencja Naukowo – Techniczna „Zaawansowane technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych”. Zegrze, 21 – 22 kwietnia 2010 r., str. 83-95.
 15. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2009). Oczyszczanie ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem ruchomym z porowatym nośnikiem biomasy. Seminarium Naukowe nt.: „Oczyszczanie ścieków komunalnych – nowe kierunki badań”. Warszawa, Politechnika Warszawska, 30 czerwca 2009 r.
 16. Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J.A., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2008). Wpływ środków strukturotwórczych na uciążliwość zapachową osadów wtórnych przetwarzanych z dodatkiem biopreparatu EM. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 5.
 17. Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J.A., Masłoń A., Leszczyńska J., (2008). Efektywność procesu przetwarzania osadów wtórnych z dodatkiem środków strukturotwórczych i biopreparatu EM. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 6.
 18. Masłoń A., Tomaszek J.A, (2008). Anaerobowe utlenianie azotu amonowego w procesie DEAMOX. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 11.
 19. Tomaszek J.A., Masłoń A., Ruszała M., (2008). Gospodarka osadami ściekowymi na terenie Związku Komunalnego Wisłok. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp
  w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 31.
 20. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2008). Sekwencyjne biofilm reaktory jako nowe rozwiązania usuwania związków biogennych ze ścieków. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 52.
 21. Tomaszek J.A., Masłoń A., Sawiński K., (2008). Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Bereźnicy i Wołkowyjki w aspekcie zagrożenia eutrofizacją zbiorników zaporowych Solina – Myczkowce. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 53.
 22. Sutyła M., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2008). Anaerobowe przemiany azotu amonowego
  w ekosystemach wodnych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postęp
  w inżynierii środowiska” Rzeszów – Polańczyk, 25 – 27 września 2008, str. 56.
 23. Kukuła E., Zamorska J., Grabas M., Czerwieniec E., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2008). Mikroflora przetwarzanych osadów ściekowych wzbogaconych biopreparatem EM-Bio. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4 – 7 września 2008 r.
 24. Tomaszek J.A., Masłoń A., (2006). Bioaugmentacja bakterii nitryfikacyjnych w procesach InNitri i BABE. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp w Inżynierii Środowiska”. Bystre, 21 – 23 września 2006 r. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 263 – 271.
 25. Tomaszek J.A., Masłoń A., (2006). Deamonifikacja wód osadowych w systemach z biofilmem.
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp w Inżynierii Środowiska”. Bystre, 21 – 23 września 2006 r. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 273 – 281. 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję